Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině v Praze

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je pouze pro hlavní město Prahu. V centru jsou pracovníci cizinecké Policie ČR, Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Integračního centra Praha, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR, Českého červeného kříže, Úřadu práce ČR a Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

Adresa:

Náměstí OSN č. 844/1, Praha 9 – Vysočany
GPS: 50.1091567N, 14.5025767E

Centrum otevřeno:

pondělí čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin
pátek od 8.00 do 14.00 hodin
sobota neděle, svátky ZAVŘENO

Od 1. 4. 2023 přechází koordinace aktivit Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině (KACPU) pod Ministerstvo vnitra.

KACPU budou i nadále fungovat ve všech krajích České republiky a budou poskytovat asistenci osobám prchajícím před ozbrojených konfliktem na Ukrajině s podáním žádostí o dočasnou ochranu a zajištěním ubytování v případech, kdy tyto osoby nemají zajištěné ubytování vlastní.

Sídlo KACPU v pražských Vysočanech zůstane zachováno. Pro ukrajinské uprchlíky se nic nemění, jeho činnost bude pokračovat jako dosud.

Nově budou vybraná místa poskytovat také krátkodobé přístřeší. Tuto možnost mohou využít osoby, které čekají na otevření KACPU (viz úřední hodiny) nebo ty, které čekají na udělení dočasné ochrany a nemají zajištěno vlastní ubytování.

Jakou pomoc zde najdete?

 • zajištění základních potřeb (potravinové balíčky, léky, první pomoc a další),
 • zajištění registrace a povolení k pobytu,
 • zajištění transportu do zařízení Správy uprchlických zařízení
 • (SUZ),
 • zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,
 • informace Úřadu práce ČR,
 • psychosociální pomoc,
 • poskytování informací,
 • sociální poradenství,
 • dětský koutek.

Z důvodu nedostatku míst v tuto chvíli nejsme schopni zajistit dočasné ubytování v Praze. Pokud nemáte možnost ubytování, budete směřováni do zařízení Správy uprchlických zařízení (SUZ) bez nároku na humanitární dávku.

KACPU Praha odbavuje pouze osoby ubytované na území Prahy!

Tlumočení zajištěno.

Kdo může centrum využít?

Centrum je určeno pro ženy a děti i všechny ostatní, kteří se při útěku před válkou na Ukrajině ocitli na území Prahy nebo Středočeského kraje.

Kde se centrum nachází?

Asistenční centrum se nachází v prostorách bývalého sídla Komerční banky na adrese náměstí OSN č. 844/1, Praha 9 – Vysočany (GPS: 50.1091567N, 14.5025767E).

Nejbližší zastávka
stanice metra Vysočanská, linka B (žlutá)

Městská hromadná doprava je pro občany Ukrajiny zdarma jen po dobu 5 dnů (od 12. 6. 2022), pokud předloží:

 • ukrajinský cestovní doklad s vízem za účelem dočasné ochrany
 • hraniční průvodku s vlepeným vízovým štítkem s vízem za účelem dočasné ochrany
 • více informací o dopravě v Praze pro občany Ukrajiny naleznete na webových stránkách: pid.cz/ukrajina.

Co je doporučeno mít s sebou?

 • osobní doklady,
 • vyplněný tiskopis žádosti (obdržíte na Krajském asistenčním centru
 • pomoci Ukrajině),
 • v případě, že máte možnost tisku, vyplněný formulář Žádost o dočasnou ochranu. Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný zde. Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde.
 • platný cestovní pas, jste-li jeho držitel,
 • doklad o tom, že jste ke dni 24. 2. 2022 pobýval/a na území Ukrajiny a Ukrajinu jste opustil/a v důsledku invaze vojsk Ruské federace (např. údaje v cestovním pase, potvrzení o humanitárním vstupu nebo jiný doklad vydaný na vaše jméno, který by dosvědčoval váš pobyt na Ukrajině),
 • potvrzení o zajištění ubytování, pokud Vám jej nezajišťuje orgán krizového řízení (vzor potvrzení k dispozici na webu: cz/ukrajina),
 • pokud se nezletilý žadatel nedostaví osobně, doporučujeme mít pasovou fotografii.

Jaká povolení pobytu a víza v Asistenčním centru (KACPU) vydáváte?

V Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině se vyřizují POUZE žádosti o dočasnou ochranu (dříve speciální dlouhodobá víza nebo víza za účelem strpění) a pouze těm občanům Ukrajiny a jejich rodinným příslušníkům, kteří nemají dlouhodobá víza nebo povolení k pobytu na území ČR nebo jiného státu. Více informací o udělování žádostí o dočasnou ochranu naleznete na: mvcr.cz/ukrajina.

Pro vyřízení žádosti o dočasnou ochranu je třeba mít vyplněný formulář Žádost o dočasnou ochranu. Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro ruční vyplnění je dostupný zde. Tiskopis žádosti o dočasnou ochranu pro elektronické vyplnění je dostupný zde.

Všechny údaje musí být vyplněny latinkou a tiskacím písmem. Žádost musí mít vyplněnou každý žadatel sám za sebe, tedy i děti mladší 15 let. Podat ji za ně však může zákonný zástupce nebo jeho opatrovník. Pokud máte foto pasového formátu 45 x 35 mm, je dobré ho k žádosti doložit, ale není to nutné. Výjimkou je situace, kdy podáváte žádost za dítě mladší 15 let a toto dítě není přítomné. V takovém případě mějte foto dítěte s sebou.

Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině je určeno pouze pro nově příchozí uprchlíky, kteří přicházejí do ČR z důvodu ozbrojeného konfliktu na Ukrajině.

Zdroj: mvcr.cz/ukrajina

UPOZORNĚNÍ!!!

Zkrácení lhůt na 3 dny - od 2. května 2022 dochází ke zkrácení lhůt na registraci u cizinecké policie po příjezdu a na hlášení změny místa pobytu. Nová lhůta na oba úkony je 3 dny.
To znamená, že je nutné registrovat se osobně u cizinecké policie do 3 dnů po příjezdu na území ČR, pokud to za vás neudělá ubytovatel, a hlásit změnu místa pobytu také do 3 dnů. Jak nahlásit změnu místa pobytu zjistíte zde.

Jak to v Asistenčním centru (KACPU) v Praze funguje?

Chcete pomoci?

Mluvíte ukrajinsky nebo rusky a máte zájem nám pomoci s odbavováním uprchlíků v Asistenčním centru? Zaregistrujte se do databáze Integračního centra Praha a zvolte si den a čas, který vám vyhovuje. Děkujeme!

Leták KACPU pro Prahu a Středočeský kraj ke stažení ZDE.

Veškeré důležité informace k otázkám vyřízení potřebných dokumentů pro uprchlíky nebo dalším dotazům jsou k dispozici na kontaktech Ministerstva vnitra ČR:
 
Informační kontakty Ministerstva vnitra ČR

Informace pro občany Ukrajiny

+420 974 801 802 – Nonstop


 
 

Magistrát hlavního města Prahy © 2022