16. 03. 2022

Přijíždím do ČR a mám s sebou domácího mazlíčka. Co je nutné zajistit?

Státní veterinární správa z důvodu výjimečné situace na Ukrajině pro vstup psů, koček, fretek v zájmovém chovu, která doprovází své majitele / jiné osoby na útěku z Ukrajiny, zjednodušila podmínky pro vstup.

Státní veterinární správa (SVS) v souvislosti s aktuálním ozbrojeným konfliktem na Ukrajině oznamuje, že upravuje podmínky pro vstup zvířat v zájmovém chovu, která doprovázejí své majitele prchající před válkou do České republiky. Při vstupu psů, koček a fretek z Ukrajiny na území ČR nebude jako nutná podmínka vstupu vyžadováno označení zvířete mikročipem či tetováním, harmonizované veterinární osvědčení potvrzené tamním úředním veterinárním lékařem ani sérologické vyšetření na protilátky proti vzteklině.

Veškeré důležité informace týkající se vstupu domácích mazlíčků a jiných zvířat na území ČR z důvodu konfliktu na Ukrajině naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy (SVS): www.svscr.cz/svs-umoznuje-vyjimky-pro-vstup-zvirat-doprovazejicich-valecne-uprchliky-z-ukrajiny/.

Upozorňujeme také, že SVS zakázala kvůli riziku zavlečení nebezpečných nákaz dovoz zvířat neznámého původu z Ukrajiny, viz článek  www.svscr.cz/svs-zakazala-kvuli-riziku-zavleceni-nebezpecnych-nakaz-dovoz-zvirat-neznameho-puvodu-z-ukrajiny/.

Pomoc pro zvířata uprchlíků z Ukrajiny

Magistrát hlavního města Prahy © 2022