Podpořit rodiny ukrajinských válečných uprchlíků přicházejících do Prahy je cílem projektu plánovaného do prosince 2023, na němž hlavní město od září 2022 spolupracuje s Dětským fondem OSN (UNICEF). Podpora zahrnuje vzdělávání, sociální soudržnosti, integrací, kulturní a sociální participace, zdraví, ochrany dětí a práce s rodinami.

Kontakty: spolupracesunicef@praha.eu

Více o UNICEF

UNICEF prosazuje práva a zájmy každého dítěte napříč všemi svými aktivitami. Společně s partnery pracujeme ve 190 zemích a regionech světa a usilujeme o přenos tohoto závazku do praxe. Zaměřujeme se zejména na nejvíce zranitelné a vyloučené děti, abychom pomohli všem dětem, na celém světě. 

Pro více informací o UNICEF a jeho práci pro děti, navštivte: Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice

Sledujte UNICEF na sociálních sítích Twitter a Facebook.

Vše
Integrace
Vzdělávání
Ochrana dětí
Zdravotnictví
Magistrát hlavního města Prahy © 2022