Pomocná ruka dětským uprchlíkům v oblasti duševního zdraví

 

23. 05. 2023

Pomocná ruka dětským uprchlíkům v oblasti duševního zdraví

Rozšíření služeb pro poskytování podpory duševního zdraví určeného pro dětské uprchlíky žijící v České republice bylo cílem odborného workshopu pořádaného ve spolupráci Dětského fondu OSN (UNICEF) a hlavního městem Prahou, který se uskutečnil ve dnech 23. – 24. května 2023. Účastníci z řad českých neziskových organizací měli možnost získat nové informace, sdílet své zkušenosti s experty ze zahraničí nebo navázat hlubší spolupráci pro dosažení stanovených cílů.   

Třídenní workshop na téma “Nasloucháme ukrajinským dětem a mládeži – linky pomoci reagují na krizi na Ukrajině” se konal v prostorách magistrátu v Praze 1 za účasti 32 zástupců neziskových organizací a také 9 školitelů, kteří byli na této cestě průvodci s bohatými zkušenostmi.

Setkání bylo zaměřeno na klíčové oblasti, které mají zásadní význam pro podporu dětí a mladých lidí z řad uprchlíků, jako je duševní zdraví a psychosociální podpora, genderově podmíněné násilí a obchodování s lidmi.

 „Podobná setkání jsou velmi důležitá pro ty, kteří jsou v přímém kontaktu s uprchlíky. V úvodní fázi došlo k rozpoznání aktuálních potřeb dětí postižených situací na Ukrajině, následně zástupci organizací rozklíčovali jednotlivé problémy, které dále analyzovali a hledali vhodná řešení. V neposlední řadě pak navázali kontakty mezi sebou a prohloubili spolupráci,“ shrnuje zkušenosti Ana Rodrigues, koordinátorka projektu UNICEF.

Cílem workshopu bylo zkvalitnit a rozšířit kapacity dětských linek důvěry v České republice tak, aby bylo zajištěno poskytování těchto služeb se zaměřením na děti postižené situací na Ukrajině, posílit informovanost a dostupnost služeb dětských linek důvěry pro děti a jejich rodiny, a současně poskytnout dětem platformu pro vyjádření jejich názorů. Díky získaným informacím se tak zlepší dostupnost a kvalita poskytovaných služeb a zároveň se vypracují nové strategie pro zvýšení dosahu nabízené pomoci a pro komunikaci.    

Workshopu se zúčastnili odborníci z těchto občanských organizací:

  1. OPU

Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU) pomáhá uprchlíkům a cizincům v České republice od roku 1991. OPU je nezisková a nestátní organizace a mezi její hlavní činnosti patří poskytování bezplatného právního a sociálního poradenství žadatelům o mezinárodní ochranu a dalším cizincům v České republice, pořádání vzdělávacích programů pro odbornou i laickou veřejnost a další aktivity zaměřené na podporu integrace cizinců. Organizace pro pomoc uprchlíkům realizuje od září 2022 projekt na podporu hostitelské péče, zaměřený na vyhledávání, školení a průběžnou podporu zájemců o hostitelskou péči o nezletilé osoby bez doprovodu v České republice.

  1. Cesta z krize

Cesta z Kříže je krizová linka pomoci pro ohrožené děti. Provozují dvě linie: evropskou krizovou linku pro pohřešované děti 116 000 pro rodiny, příbuzné, pedagogy a zájemce z řad 116 123, kde poskytují první psychologickou pomoc dospělým. Poskytují pomoc po telefonu 24/7, stejně jako přes chat od 15:00 do 17:00 hodin každý den.

  1. Řada LIA

Linka Lia provozuje bezplatnou anonymní linku sociální pomoci postiženým válkou na Ukrajině v češtině, ruštině a ukrajinštině na čísle 800 60 10 20. Linka poskytuje jak informace a poradenství, tak i psychologické poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny. Poradna je v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 21:00 hodin a o víkendech od 12:30 do 17:00 hodin.

  1. Mriya

Mriya UA poskytuje humanitární a ubytovací pomoc ukrajinským uprchlíkům v České republice v Praze na Václavském náměstí 62 a svou pomoc poskytuje na denní bázi. Organizaci řídí asi 120 dobrovolníků, kteří začali pracovat na konci února 2022.

  1. Červený kříž

Český červený kříž (ČKR) se sídlem v Praze je humanitární organizací působící na celém území České republiky. Od začátku krize poskytli Ukrajině 446 tun pomoci v hodnotě 138,8 milionu korun.

Informace o službách dětské linky důvěry na Ukrajině a v sousedních zemích naleznete zde.

O mezinárodní lince pomoci pro děti

Child Helpline International je organizace s kolektivním dopadem, má 159 členů ze 135 zemí a teritorií po celém světě. Koordinuje informace, názory, znalosti a data od svých členů dětské linky bezpečí, partnerů a externích zdrojů. Tento výjimečný zdroj je využíván k podpoře systémů ochrany dětí na globální, regionální a národní úrovni a k tomu, aby pomohl svým členům hájit práva dětí a zesílit jejich hlas.

Pro více informací navštivte: www.childhelplineinternational.org

O projektu reakce na krizi na Ukrajině

Projekt reakce na krizi na Ukrajině je financován evropským UNICEF a regionální kanceláří pro Střední Asii. Zaměřuje se na podporu práce ukrajinského člena Child Helpline International, La Strada Ukraine, a dětských linek pomoci v sousedních zemích, které poskytují pomoc a podporu dětem a mladým lidem vysídleným v důsledku války na Ukrajině.

Pro více informací navštivte: www.childhelplineinternational.org/ukraine-crisis-response

Video z workshopu Hearing the voices of Ukrainian children k vidění zde.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022