28. 08. 2023

Nulté ročníky pro ukrajinské studenty budou pokračovat

Magistrát hl. města Prahy vyhlásil Program na podporu nultých ročníků na středních školách, jehož cílem je pomoci ukrajinským studentům v jejich studiu a zajistit jim průpravu do českého jazykového a kulturního prostředí. Do programu se mohou hlásit střední školy, městské části a další vzdělávací organizace až do 24. září 2023.

Nulté ročníky, které v minulém školním roce navštěvovalo v hlavním městě téměř 200 ukrajinských mladých ve věku 15 až 19 let, výrazně napomohly rozvoji těchto studentů na českých středních školách.  Ukrajinci se zdokonalili v českém jazyce, matematice, v reáliích a měli možnost smysluplně trávit čas mimo svou vlast. Pomyslnou třešničkou bylo, že se v silné konkurenci českých studentů někteří z nich dostali i na vybrané střední školy,“ doplňuje Antonín Klecanda, pražský radní pro oblast školství, sportu a volného času.

Vzhledem k pozitivním výsledkům se Magistrát hlavního města Prahy ve spolupráci s Dětským fondem OSN (UNICEF) dohodli na pokračování úspěšného dotačního titulu až do konce školního roku 2023/2024. V obou programech bude vyčleněná částka dosahující 22,5 miliónů korun.

Lhůta pro podávání žádostí je stanovena od 17. do 24. září a hlásit se mohou noví žadatelé, i již zapojené instituce do původního programu.

Veškeré informace naleznete zde.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022