Pomoc Centra následné podpory pro ukrajinské uprchlíky vyhledalo už přes tisíc lidí

 

15. 03. 2023

Pomoc Centra následné podpory pro ukrajinské uprchlíky vyhledalo už přes tisíc lidí

Potřeba pomoct zvládnout složitou životní situaci ukrajinským rodinám, které se před válkou na Ukrajině uchýlily do Prahy, a současně sladit jejich potřeby s potřebami Pražanů vedla před třemi měsíci hlavní město ke zřízení Centra následné podpory pro ukrajinské uprchlíky (CNPUU). Finanční a technickou podporu tomuto zařízení, působícímu od dubna 2023 v nových prostorách na Arbesově náměstí v páté městské části, poskytuje Dětský fond OSN (UNICEF).

O rozhovor jsme proto požádali jeho programovou koordinátorku Teutu Halimi.

Donedávna měli lidé v České republice aktivity UNICEF spojeny především s pomocí dětem v nejchudších vzdálených zemích. Vaše organizace přitom působí ve 193 státech světa, na Ukrajině pomáhá už téměř celou dekádu. Jak se vnímání role UNICEF českými občany po vpádu Ruska na Ukrajinu změnilo?

Válka na Ukrajině vyhnala tamní rodiny z jejich domovů v takovém rozsahu a rychlosti, které jsme od druhé světové války nezažili. Téměř osm milionů lidí, většinou žen a dětí, z Ukrajiny uprchlo ve snaze dostat se do bezpečí. Vláda a občané České republiky projevili při jejich přijímání a podpoře pozoruhodnou solidaritu. Dočasnou ochranu jich zde dosud získalo téměř půl milionu. Česká republika se tím řadí mezi země s nejvyšším podílem uprchlíků na obyvatele.

Ihned po začátku války vyhlásil UNICEF krizovou sbírku na pomoc Ukrajině a rozšířil své působení na celou zemi. Jakými formami zde pomáháte?

UNICEF nadále podporuje děti a jejich rodiny na Ukrajině a podporu rozšířil i na uprchlické děti v hostitelských zemích, konkrétně jde o zřízení kanceláři pro rychlou pomoc s uprchlickou vlnou v Polsku, Maďarsku, Slovensku a České republice. Tyto kanceláře úzce spolupracuje s vládami na národní i místní úrovni i s představiteli občanské společnosti na zajištění péče o bezpečnost, zdraví a vzdělávání dětí.

Kancelář UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice těsně spolupracuje se všemi zúčastněnými stranami. Jejím cílem je posílit národní systémy tak, aby reagovaly na potřeby uprchlíků, podporovaly jejich integraci do české společnosti a posilovaly sociální soudržnost mezi nimi a hostitelskými komunitami. UNICEF pracuje také na rozšíření služeb pro uprchlíky i pro české občany, a to v partnerství s ministerstvy, pražským magistrátem i zástupci občanské společnosti.

Do Prahy loni před válkou uprchlo téměř sto tisíc lidí, třetina z nich jsou děti. Jak se do pomoci těmto uprchlíkům zapojil UNICEF?   

Pražané a hlavní město Praha projevili příjmem největšího podílu ukrajinských uprchlíků v rámci České republiky a mobilizací podpory pro ně velkou solidaritu. Dne 15. června 2022 podepsal UNICEF partnerství s hlavním městem Prahou, na které v září 2022 navázal společný pracovní plán. Jeho cílem bylo podpořit více než 30 tisíc uprchlíků, především žen a dětí. Prostřednictvím tohoto partnerství UNICEF poskytuje technické odborné znalosti a finanční podporu hlavnímu městu Praze, aby dětem zajistil přístup ke klíčovým službám

Necelé dva týdny před loňskými Vánocemi odstartoval společný projekt hlavního města a UNICEF - Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU). Jak se tento projekt, zatím plánovaný do konce letošního roku, zrodil? Jakou úlohu v něm má UNICEF?

UNICEF v rámci partnerství s Magistrátem hlavního města Prahy podpořil vznik CNPUU, které bylo otevřeno v polovině loňského prosince. Od letošního ledna je v plném provozu a hraje hlavní roli při poskytování dlouhodobé a udržitelné podpory lidem prchajícím před válkou z Ukrajiny. Poskytuje jim komplexní služby v oblasti bydlení, zdravotnictví, vzdělávání, sociální ochrany, rozvoje raného dětství a podpory integrace uprchlíků do české společnosti.

Podporu už poskytlo více než tisíci lidem, z nichž více než dvě třetiny tvořily ženy. Pro posílení mezisektorové spolupráce svolalo hlavní město Praha koordinační setkání s více než sto zástupci občanské společnosti a dalších partnerů. UNICEF mj. podpořil Prahu při realizaci dvou společných workshopů s cílem navrhnout programy sociální soudržnosti pro dospívající ve věku 15 až 17 let. Účastnilo se jich 47 neziskových organizací a na základě zjištění a konzultací s mládeží bylo navrženo 12 projektů. UNICEF podpořil kulturní instituce hlavního města Prahy v nabídce neformálního vzdělávání pro ukrajinské a české děti a rodiny. Městská knihovna či Galerie hlavního města Prahy najaly ukrajinské zaměstnance a nabízejí kulturní vzdělávání i tvůrčí aktivity. Skautský institut pak ve spolupráci s pražským magistrátem zahájil programy rozvoje dovedností zaměřené na děti a mládež, včetně jazykových kurzů. Prostřednictvím partnerství s magistrátem bylo v prvním roce konfliktu osloveno skrze společné programy 1245 dětí a dospívajících.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022