Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny

Pomoc při hledání bydlení, v otázkách sociální podpory, zdravotnictví či vzdělávání, to vše spadá do agendy ve středu otevřeného Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU), které vzniklo v prostorách stávajícího Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech. Nové centrum sídlící ve 3. patře budovy funguje prozatím v pilotním režimu a poskytuje služby lidem, kteří v Praze již nějakou dobu jsou a nacházejí se ve svízelné životní situaci.

Jakou pomoc v centru najdete?

Hlavní náplní je zabezpečení poradenství nebo asistence při zajištění nejpotřebnější pomoci v řešení životních situací. Slouží výhradně pro lidi s již zajištěnou dočasnou ochranou, kteří mají celý proces přijetí dokončený.

Pracovníci centra poradí v těchto oblastech:

  • Bydlení – pomoc při hledání sekundárního ubytování, sběr informací o bydlení klienta a jeho možnosti v dané lokalitě, počítá se též s terénními pracemi (tlumočení při zajišťování nového domova, zabydlování).
  • Sociální podpora a péče – pomoc zorientovat se v problematice sociálně-právní ochrany dětí, v systému sociálních dávek, zaměstnanosti a dalších pracovně – právních otázkách.
  • Zdravotnictví – pomoc při řešení nepojištěných jedinců, hledání vhodných obvodních lékařů, pediatrů, či asistence v oblasti zajištění duševního zdraví.
  • Školství – pomoc při umísťování dětí, žáků a studentů do škol, vytipování a orientace ve volno-časových aktivitách a dalších možnostech neformálního vzdělávání.

Pilotní provoz centra funguje od prosince loňského roku. Od ledna 2023 je příchozím k dispozici celkem 40 pracovníků a přibližně 10 tlumočníků. Nové centrum bude fungovat minimálně do konce roku 2023.

Kontakty:

V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte prosím na emailovou adresu cnpuu.praha@gmail.com.

Otevírací doba KACPU a CNPUU:

Pondělí – čtvrtek: od 8:00 do 15:00 hodin
Pátek: od 8:00 do 14:00 hodin
Sobota – neděle, svátky: zavřeno

Magistrát hlavního města Prahy © 2022