Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny

  • S účinností od 11. dubna 2023 Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) funguje v nových prostorách na adrese Arbesovo náměstí 70/4 Praha 5.
  • V Centru následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU) je k dispozici celkem 30 pracovníků a přibližně 10 tlumočníků. Neváhejte služeb CNPUU využít, pokud se nacházíte ve svízelné životní situaci, rádi poradíme.

Jakou pomoc v centru najdete?

Hlavní náplní je zabezpečení poradenství nebo asistence při zajištění nejpotřebnější pomoci v řešení životních situací. Slouží výhradně pro lidi s již zajištěnou dočasnou ochranou, kteří mají celý proces přijetí dokončený.

Pracovníci centra poradí v těchto oblastech:

  • Bydlení – pomoc při hledání sekundárního ubytování, sběr informací o bydlení klienta a jeho možnosti v dané lokalitě, počítá se též s terénními pracemi (tlumočení při zajišťování nového domova, zabydlování).
  • Sociální podpora a péče – pomoc zorientovat se v problematice sociálně-právní ochrany dětí, v systému sociálních dávek, zaměstnanosti a dalších pracovně – právních otázkách.
  • Zdravotnictví – pomoc při řešení nepojištěných jedinců, hledání vhodných obvodních lékařů, pediatrů, či asistence v oblasti zajištění duševního zdraví.
  • Školství – pomoc při umísťování dětí, žáků a studentů do škol, vytipování a orientace ve volno-časových aktivitách a dalších možnostech neformálního vzdělávání.

Otevírací doba CNPUU

Po: 9:00-15:30
Út: 9:00-15:30
St: 9:00-17:00
Čt: 9:00-15:30
Pá: 9:00-14:00

Mail: cnpuu.praha@gmail.com

Magistrát hlavního města Prahy © 2022