20. 07. 2022

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany se mění podmínky evidence pojištěnce u zdravotní pojišťovny

Chci mít zdravotní pojištění u VZP v pořádku i 150 dní po udělení dočasné ochrany.

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany v České republice se občanům Ukrajiny mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny.  Povinnosti s tím spojené se týkají zejména dospělých pojištěnců, kteří po uplynutí této lhůty budou ve věku od 18 do 65 let. Tyto pojištěnci již nebudou automaticky zařazení mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát. Samostatně tak musí řešit otázku placení pojistného na zdravotního pojištění a oznámit zdravotní pojišťovně důvod pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za něj pojistné.

Všechny informace naleznete na pomocukrajine.vzp.cz.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022