13. 12. 2023

Tlumočení při komunikaci s lékařem

Po příchodu do nové země se můžete setkat s různými jazykovými i kulturními bariérami. Pro tento případ jsou zde interkulturní pracovníci a komunitní tlumočníci.

Služby interkulturního pracovníka si může objednat člověk (migrant), který potřebuje doprovod, tlumočení a odbornou podporu při jednání na úřadech, ve školách, ve zdravotnickém zařízení nebo v dalších institucích.

Více informací o interkulturních pracovnících naleznete zde. Najdete zde také odkaz na seznam interkulturních pracovníků, kteří poskytují bezplatné doprovody a tlumočení v ukrajinském jazyce.

V případě potřeby je zde také informační linka, která poskytuje základní informace o zdravotní péči v ČR, psychologickou podporu a asistenci poskytovatelům zdravotní péče při komunikaci s ukrajinskými pacienty. Podrobnosti o informační lince najdete na
https://www.mzcr.cz/informacni-linka-1221-pomoc-pro-obcany-ukrajiny-i-ceske-lekare-v-komunikaci-s-ukrajinskymi-pacienty/.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022