28. 06. 2023

Změny a prodlužování zdravotního pojištění

Po uplynutí 150 dnů ode dne udělení dočasné ochrany v České republice se občanům Ukrajiny mění podmínky evidence u zdravotní pojišťovny.

Povinnosti s tím spojené se týkají zejména dospělých pojištěnců, kteří po uplynutí této lhůty budou ve věku od 18 do 65 let. Tito pojištěnci již nebudou automaticky zařazeni mezi pojištěnce, za které platí zdravotní pojištění stát. Samostatně tak musí řešit otázku placení pojistného na zdravotní pojištění a oznámit zdravotní pojišťovně důvod pro vznik nebo zánik povinnosti státu platit za ně pojistné.

Pro více informací, prosíme, navštivte internetové stránky nasi.ukrajinci.cz.

Při žádosti o prodloužení dočasné ochrany je potřeba prodloužit také zdravotní pojištění.

Rozcestník jednotlivých pojišťoven s informacemi k prodloužení je k dispozici zde.

Souhrnné informace o zdravotním pojištění pro uprchlíky z Ukrajiny naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022