Přehled kontaktních míst podpořených z programu podpory ukrajinským uprchlíkům na území hlavního města Prahy v roce 2023

 

20. 07. 2023

Přehled kontaktních míst podpořených z programu podpory ukrajinským uprchlíkům na území hlavního města Prahy v roce 2023

Upozornění: Pro aktuální informace a harmonogram podpořených aktivit je potřeba kontaktovat konkrétní organizaci.

 

Agency for Migration and Adaptation AMIGA

Aktivity:

 • individuální psychologická pomoc pro děti i dospělé
 • poskytování interkulturních služeb ve zdravotnictví (objednávání a doprovod k lékaři, pomoc s náležitostmi spojenými se zdravotním pojištěním apod.)
 • provozování Centra pro děti se speciálními potřebami a poskytování podpory jejich rodinám

Kontakty:

 

Armáda spásy v České republice

Aktivity:

 • adaptace, začleňování a sociokulturní orientace (podpora při komunikaci s úřady, zprostředkování přístupu ke službám, poradenství v rámci zákonných povinností apod.)
 • psychologické poradenství a krizová intervence

Kontakty:

 

Art Movement

Aktivity:

 • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ve věku 6 až 26 let Tusarka 26 (doučování češtiny a matematiky, volnočasové aktivity)
 • edukativní workshopy na školách sloužící k lepší integraci ukrajinských dětí mezi ostatní spolužáky

Kontakty:

 

Asociace sociálního poradenství

Aktivity:

 • zaměřené na ukrajinské děti se speciálními vzdělávacími potřebami (PAS, ADHD/ADD, VD, poruchy vývoje řeči, dysartrie, opožděný psychomotorický vývoj, MO, Downův syndrom atd.)
 • tvořivé kroužky pro děti od 2 do 6 let (muzikoterapie, art-terapie, senzorická integrace)
 • art-terapie pro děti od 4 do 9 let
 • divadelní kroužky pro děti od 7 do 16 let
 • přednášky dílčích specialistů o systému práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami v ČR pro školení a praktické využití ukrajinskými odborníky a rodiči

Kontakty:

 

Buči

Aktivity:

 • odborná pomoc, poradenství a informační semináře pro dospělé (uplatnění se na trhu práce, finanční gramotnost, orientace ve zdravotním, školském a sociálním systému ČR)
 • zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, mladistvé a dospělé (kurzy češtiny, příměstský letní tábor, výtvarné dílny apod.)
 • multikulturní setkání (večer česko-ukrajinsko-romských tradic, vánoční besídka apod.)
 • psychosociální podpora pracovníků a dobrovolníků v sociálních službách (kurz duševní hygieny a mindfulness, autogenní trénink aj.)

Kontakty:

 

Centrum pro integraci cizinců

Aktivity:

 • aktivizace mládeže ve věku 15-18/19 let nestudující na střední škole (intenzivní kurzy českého jazyka, skupinová setkání s vrstevníky)
 • psychologické poradenství pro děti, mládež a jejich rodiče
 • vzdělávací aktivity pro nezaměstnané (profesní semináře, rekvalifikační kurzy a zkoušky, kurz práce na počítači)

Kontakty:

 

Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé pro Prahu a Středočeský kraj

Aktivity:

 • zaměřené na neslyšící a nedoslýchavé od 15 let věku
 • přednášky o kultuře, systému a možnostech neslyšících v ČR
 • vycházky na poznávání Prahy vedené v českém a ukrajinském znakovém jazyce
 • setkávání při hraní deskových her
 • kurzy počítačových dovedností (MS Office Word)
 • venkovní i vnitřní sportovní a pohybové aktivity
 • kurz základů českého znakového jazyka
 • edukace, osvěta a poradenské dny o kompenzačních pomůckách pro nedoslýchavé

Kontakty:

 

Centrum pro rodinu PSS a klinické adiktologie

Aktivity:

 • zaměřené převážně na děti do 6 let s ADHD, PAS a dalšími zdravotními znevýhodněními, a dále zejména jejich matky, u kterých je potřeba posílit rodičovské kompetence
 • společná setkávání s kurzy češtiny a semináři zaměřenými na potřeby rodiny
 • aktivity pro děti od 2 do 18 let zaměřené na prevenci rizikového chování a pozitivní trávení volného času

Kontakty:

 

 

Cesta z krize

Aktivity:

 • kurz telefonické krizové intervence zaměřený na práci s jakýmkoliv typem krize

Kontakty:

 

Cizinec není otrok

Aktivity:

 • odborná psychologická sezení pro děti ve věku 13-17 let
 • výuka češtiny pro děti i jejich rodiče
 • víkendový pobyt v přírodě pro děti s vychovatelem a odborným psychologem

Kontakty:

 

Czechitas

Aktivity:

 • zaměřené na ženy ve věku 18+
 • popularizace IT témat a nábor do Digitální UAkademie (webinář Cesta do IT, kurz Poznej DUA, kariérové poradenství)
 • podpora před studiem (kurzy češtiny)
 • studium na Digitální UAkademii (témata Testování, Data a Web), zahrnuje i kariérní poradenství a rozličné komunitní akce
 • po absolvování DUA aktivity na podporu provedení profesních změn (exkurze do partnerských firem, mock pohovory apod.)

Kontakty:

 

 

 

Česká rada dětí a mládeže

Aktivity:

 • vouchery na úhradu volnočasových aktivit pro děti ve věku 3-18 let v rámci projektu Darujeme kroužky
 • realizace vzdělávacích seminářů pro pracovníky s mládeží

Kontakty:

 

Dětem Ukrajiny

Aktivity:

 • kurzy češtiny pro děti ve věku 3-19 let, doučovací kurzy pro děti ve věku 6-19 let
 • nízkoprahový klub sloužící k zájmovým aktivitám pro ukrajinské děti ze ZŠ i SŠ

Kontakty:

 

Diakonie ČCE – Středisko celostátních programů a služeb

Aktivity:

 • klub pro děti se specifickými potřebami
 • online kurzy češtiny primárně pro rodiče dětí využívajících klub
 • přednášky pro dospělé uprchlíky zaměřené na psychohygienu, sociokulturní témata, pracovně-právní otázky, orientaci v životě v ČR apod.

Kontakty:

 

Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy

Aktivity:

 • Karlínské Spektrum DDM hl. m. Prahy, Praha 8
  • adaptační a integrační skupina pro děti ve věku 3-6 let
  • nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 6-18 let
 • Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Praha 5
  • adaptační skupina pro děti ve věku 3-6 let
  • pobytový a příměstský tábor
 • Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, Praha 6
  • nízkoprahový klub pro děti a mládež ve věku 6-18 let
 • Zámeček Jenerálka, Praha 6
  • adaptační skupina pro děti ve věku 3-6 let
 • Hřiště Okrouhlík, Praha 5
  • sportovní skupina pro děti a mládež

Kontakty:

 

Dům dětí a mládeže Modřany

Aktivity:

 • zážitkové letní kurzy češtiny pro děti
 • pravidelná klubová setkání pro děti ve věku 6-18 let (soutěžní, výletové a projektové akce)
 • vzdělávací aktivity pro rodiny s dětmi (výletové, poznávací a workshopové akce)
 • zážitkové víkendové kurzy češtiny pro děti a mládež (kurzy s podporou sociokulturní orientace)

Kontakty:

 

Dům dětí a mládeže Praha 8 – Spirála

Aktivity:

 • kurzy češtiny pro děti i dospělé

Kontakty:

Dům národnostních menšin

Aktivity:

 • koncert na Výstavišti v srpnu 2023
 • vystoupení dětských tvůrčích skupin v KC Novodvorská
 • kurzy sociokulturní orientace

Kontakty:

 

Elpida

Aktivity:

 • primárně zaměřené na ukrajinské seniory a starší dospělé, ale i na děti
 • kurzy češtiny
 • praktické adaptační procházky
 • integrační interkulturní aktivity
 • integrační výtvarné arte-terapeutické workshopy
 • doučování dětí cizinců českými seniory dobrovolníky
 • skautský program pro ukrajinské děti
 • společné akce pro děti, dospělé i seniory z Ukrajiny a Čech (k zahájení školního roku a na Vánoce)

Kontakty:

 

Charita Česká republika

Aktivity:

 • kontaktní práce v terénu zaměřující se na osoby ve zranitelném či znevýhodněném postavení
 • klubovna pro děti a mládež v Centru Young Caritas
 • příprava na přijímačky na SŠ a gymnázia a buddy program
 • nízkoprahové kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • online kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • cyklus workshopů kariérního poradenství
 • tematické workshopy z vlastní iniciativy urpchlíků
 • individuální i skupinová terapeutické sezení
 • inkluzivní společenské akce

Kontakty:

 

Identity Prague

Aktivity:

 • nabídka terénních služeb
 • zprostředkování poradenství v oblasti bydlení a trhu práce
 • poskytování materiální a humanitární pomoci
 • terapeutická a právní podpora
 • zajištění tlumočnických a překladatelských služeb
 • komunitní klubovna pro děti a mládež s nabídkou vzdělávacích a volnočasových aktivit (výtvarná dílna, pohybové kroužky, doučování dětí apod.)
 • kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • výlety a poznávací víkendové pobyty pro rodiny s dětmi

Kontakty:

 

In IUSTITIA

Aktivity:

 • primárně zaměřené na oběti válečných zločinů či předsudečného násilí, těžkého ublížení na zdraví
 • terénní práce zaměřená na zvyšování informovanosti o právním povědomí ohledně předsudečného násilí či těžkého ublížení na zdraví a možnostech, jak se jim bránit
 • psychologická pomoc obětem tohoto násilí

Kontakty:

InBáze

Aktivity:

 • interkulturní komunitní práce (základní poradenství v nejčastěji řešených otázkách, poskytování asistenčních služeb na školách a veřejných institucích, tlumočení a překlad apod.)
 • kurzy češtiny pro děti, mládež a dospělé
 • komunitní a integračně adaptační aktivity (poznávací výlety po Praze a okolí, oslavy svátků, nízkoprahový klub pro děti a mládež)

Kontakty:

 

Jihoměstská sociální

Aktivity:

 • péče o děti ve věku 2-6 let v komunitním centru Roztyly

Kontakty:

 

Junák – český skaut, Skautský institut

Aktivity:

 • projekt SI Třída pro 2. stupně pražských ZŠ, kde se vzdělávají ukrajinské děti (programy zaměřené na třídní klima a wellbeing cílící na nenásilnou integraci ukrajinských dětí do třídních kolektivů, metody neformálního vzdělávání, zážitkové pedagogiky a skautské výchovné metody)
 • rozvoj kompetencí učitelů zaměřující se na metody pro aktivní práci s třídním klimatem, wellbeingem žáků a pro podporu začleňování ukrajinských žáků do třídních kolektivů

Kontakty:

 

Komunitní centrum Kampa

Aktivity:

 • dětská adaptační skupina pro děti ve věku 3-6/7let (tvůrčí aktivity, výuka češtiny, cvičení, výlety apod.)
 • výuka češtiny pro rodiny s dětmi
 • svépomocná skupina pro rodiče s malými dětmi ve věku 0-3 roky
 • herna zdarma pro ukrajinské rodiče s dětmi
 • společné aktivity českých a ukrajinských děti předškolního věku (výtvarné, hudební a pohybové aktivity)
 • poskytování základního individuálního poradenství v oblasti bytové problematiky, vzdělávání a zdravotnictví včetně doprovázení a tlumočení na úřadech
 • komunitní akce (oslava Vánoc, společná plavba parníkem, bazárek dětského oblečení apod.)
 • doučování českého jazyka a sociokulturní orientace pro děti 1. stupně ZŠ

Kontakty:

 

Komunitní centrum Motýlek

Aktivity:

 • kontaktní práce s dětmi a mladistvými ve věku 6-18 let (pomoc při orientaci v novém prostředí a sociokulturních odlišnostech, úspěšném zvládnutí školních povinností)
 • poradenství a asistence dospělým při řešení specifických životních situací (bytová situace, zdravotnictví apod.)
 • poznávací vycházky Prahou pro děti
 • soutěž a výstava výtvarných prací ukrajinských dětí pro děti od 6 do 15 let

Kontakty:

 

Konfederace sociálních služeb

Aktivity:

 • poradenství zaměřené na řešení sociálních a právních problémů
 • doprovody na úřady a jiné instituce
 • tlumočnické a překladatelské služby
 • provoz webu Українка в Чехії s integrovaným informačním kanálem

Kontakty:

 

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR

Aktivity:

 • provoz a další rozvoj webu Pomáhej Ukrajině, centrálního místa občanské pomoci uprchlíkům z Ukrajiny

Kontakty:

 

Kroky Dobra

Aktivity:

 • volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti (kurzy češtiny a angličtiny, doučování, hudební soubor, divadelní kroužek, hra na bicí na nástroje, tábor)
 • odborná podpora a pomoc v rámci přímé práce s klienty (pomoc s nostrifikací vzdělání, orientací na pracovním trhu, koučing a mentoring apod.)
 • sociokulturní kurz
 • tělesná terapie zaměřující se na pomoc lidem s posttraumatickým syndromem a pracovníkům pomáhajícím uprchlíkům

Kontakty:

 

MC Moringa Tree Club

Aktivity:

 • příměstský tábor DIGI umělec/Minecraft Mini Camp pro děti cca do 11 let
 • příměstský tábor Integrace = poznání historie Česka pro děti cca do 11 let
 • kroužek programování a robotiky pro děti a mládež do 12 let

Kontakty:

 

Městská část Praha-Lipence

Aktivity:

 • kurz češtiny pro dospělé
 • intenzivní kurz češtiny pro žáky ZŠ
 • intenzivní kurz matematiky pro žáky ZŠ
 • doučování češtiny pro žáky ZŠ
 • doučování matematiky pro žáky ZŠ
 • doučování angličtiny pro žáky ZŠ
 • doučování němčiny pro žáky ZŠ

Kontakty:

 

Městská část Praha 3

Aktivity:

 • letní intenzivní kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • kurz češtiny se zaměřením na pracovní prostředí

Kontakty:

 

Městská část Praha 7

Aktivity:

 • intenzivní kurz češtiny pro mládež ve věku 15-19 let

Kontakty:

 

Městská část Praha 9

Aktivity:

 • psychosociální pomoc
 • interkulturní pomoc (tlumočení a vysvětlování kulturních rozdílů, poradenství v legislativě pro vzdělávání, případně plnění funkce mediátora při řešení krizových situací)

Kontakty:

 

Městská část Praha 10

Aktivity:

 • kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • tábory pro děti s rozšířenou výukou českého jazyka
 • interkulturní pracovník pro mladistvé ve věku 12–19 let (zprostředkování kontaktu s odbornými, návaznými a veřejnými službami)
 • aktivní trávení volného času pro seniory (rukodělné workshopy, čtení knih, rozhovory či procházky)
 • psychosociální podpora a praktická pomoc pro děti, mladistvé, rodiny a seniory
 • volnočasový klub pro děti školního věku
 • komunitní akce s integračním přesahem pro rodiny s dětmi

Kontakty:

 

Městská část Praha 13

Aktivity:

 • adaptační kurzy s buddy programem pro 0., 1. a 5. ročníky ZŠ
 • příměstské tábory
 • škola v přírodě s buddy programem
 • odborná pomoc ukrajinským žákům ZŠ pro úspěšné zvládnutí přijímacích zkoušek na české SŠ
 • mimoškolní klub rodičů a dětí (komunitní setkávání zahrnující kurzy rozvoje českého jazyka a sociokulturní orientace pro děti s odlišným mateřským jazykem a jejich rodiče)

Kontakty:

 

Městská část Praha 20

Aktivity:

 • psychologická pomoc pro děti a mládež
 • interkulturní pracovník pro děti a mládež a ohrožené osoby (umí zprostředkovat komunikaci, překonat bariéry a řešit konflikty ve školských zřízeních, poskytuje doprovod a asistenci)
 • poradna v prostorách Kulturně-komunitního centra
 • provoz celodenní dětské skupiny a dětského klubu

Kontakty:

 

Městská část Praha-Suchdol – Komunitní centrum Půda

Aktivity:

 • odborná psychologická pomoc a zdravotnická poradna
 • besedy s právníky (zvyšování povědomí o českém právu, jak se v systému orientovat apod.)
 • služby interkulturní a sociálně-komunitní pracovnice (pomoc při jednání na úřadech, tlumočení, zajištění humanitární pomoci apod.)
 • doučování pro děti a mládež
 • zajištění akreditované zkoušky z ČJ (úroveň A2 a B1)
 • praktický workshop počítačové gramotnosti
 • mateřský klub Rybička (herna, cvičení, malování, výlety apod.)
 • folklórní tanec pro děti a dospělé (taneční kroužek, workshopy na výrobu kroje, společná vyšívání)
 • cvičení pro seniory a hendikepované
 • šachový klub
 • výtvarné a kreativní workshopy
 • letní škola české konverzace pro děti, mládež i dospělé
 • příměstský tábor Svět médií pro náctileté
 • workshop Ukrajina vaří

Kontakty:

 

Meteor pro Ukrajinu

Aktivity:

 • poradenská a asistenční činnost zvyšující sociokulturní orientaci formou seminářů a individuálních pohovorů
 • asistenční služby se zaměřením na zprostředkování kontaktu s odbornými/návaznými/veřejnými službami
 • jazykové kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • sportovní kurzy pro děti i dospělé
 • letní integračně zážitkové kempy pro české a ukrajinské děti

Kontakty:

 

Multikulturní centrum Praha

Aktivity:

 • příprava a realizace vzdělávacího programu lektorování interkulturních kompetencí
 • interkulturní tréninky pro profesionály (učitelé, sociální pracovníci, knihovníci dobrovolníci)

Kontakty:

 

 

Nadace Vodafone Česká republika

Aktivity:

 • zaměřené primárně na ukrajinské ženy a jejich nezletilé děti
 • školení v komunitních centrech pro ukrajinské uprchlíky (Jak rozpoznat násilný vztah? Co mohu v ČR dělat? Jak chránit své děti?), seznámení s aplikací Bright Sky
 • individuální konzultace v poradnách domácího násilí

Kontakty:

 

Nadační fond Agora 7

Aktivity:

 • ve spolupráci s Domem Dobra
 • jazykové kurzy pro děti i dospělé (čeština, angličtina, němčina)
 • pomoc s domácí školní přípravou pro děti
 • volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a dospělé
  • počítačová a finanční gramotnost
  • kreativní dílny a výtvarné kurzy
  • šachy, historie, stolní hry apod.
 • sportovní aktivity
 • psychologická a sociální podpora pro děti a dospělé
 • komunitní akce a výlety

Kontakty:

 

Nadační fond Janua Jabok

Aktivity:

 • výuka odborné češtiny pro ukrajinské studenty Jaboku
 • studijní poradenství
 • psychosociální poradenství
 • kurz sociokulturní orientace
 • tlumočení na adaptačním kurzu

 

Kontakty:

 

Nová Ukrajina

Aktivity:

 • vytvoření komunitního centra v KC Novodvorská
 • vzdělávací a kulturní aktivity (výuka češtiny pro děti a dospělé, výuka angličtiny a ukrajinštiny pro děti, hudební a taneční výuka pro děti, hudební koncerty při příležitosti svátků a výročí)
 • příměstský tábor pro děti ve věku 7-14 let
 • služby koordinátorů ve formě doprovodů při jednání s veřejnými institucemi a organizacemi

Kontakty:

 

Online encyklopedie migrace

Aktivity:

 • Online-vzdělávací speciál 10 let války na Ukrajině (určen primárně pro středoškolské učitele pro přípravu výuky témat spojených s válkou na Ukrajině)

Kontakty:

 

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Aktivity:

 • volnočasové aktivity pro děti (zábavné, environmentální, sportovně pohybové, zaměřené na památky apod.)
 • kulturní a vzdělávací akce
 • doučování češtiny pro děti
 • interkulturní práce a zprostředkování doprovodů a tlumočení při řešení životních situací

Kontakty:

 

Palianycia

Aktivity:

 • provoz a rozvoj dětského pěveckého sboru Palianycia
 • organizace hudebních workshopů pro děti z pěveckého sboru a další děti z řad ukrajinských uprchlíků
 • nízkoprahové semináře právní gramotnosti pro dospělé
 • nízkoprahové semináře zaměřené na problematiku duševního zdraví pro dospělé
 • tematické přednášky o historii hl. m. Prahy, české kultuře a umění pro děti a jejich rodiče

Kontakty:

 

Poradna pro integraci

Aktivity:

 • sociální poradenství
 • právní poradenství
 • interkulturní práce (doprovod na úřady, tlumočení apod.)

Kontakty:

 

Potravinová banka Praha a Středočeský kraj

Aktivity:

 • výdej potravinové pomoci

Kontakty:

 

Proxima Sociale

Aktivity:

 • zaměřené na děti a mladé lidi ve věku 6–26 let s odlišným mateřským jazykem, kteří žijí nebo tráví svůj čas v Praze 12 a 16
 • interkulturní pracovník bude usnadňovat komunikaci s dětmi a mladými lidi, kteří docházejí do nízkoprahových klubů/v terénu nebo komunikaci s jejich rodiči
 • volnočasové aktivity v klubu Radotín, Praha 16 (výtvarné workshopy, sportovní aktivity, příměstský tábor)
 • doučování pro děti a mladistvé
 • terénní práce s dětmi a mladistvými ohroženými sociálně-patologickými jevy

Kontakty:

 

R-Mosty

Aktivity:

 • adaptační aktivity v KC Husitská
  • výuka češtiny pro děti a mládež
  • výuka češtiny s angličtinou pro děti a dospělé
  • sociální šatník (s oblečením, hračkami, základní humanitární pomocí pro děti /pleny, výživa/, pomůckami do školy a potřebami do domácnosti) s kavárnou
  • informační přednášky (daňový systém, systém sociálních dávek, zdravotní systém, podnikání, bydlení)
  • skupinové facilitované aktivity pro osoby v krizi, ohrožené sociálním vyloučením nebo samotou, terapeutické skupiny
 • doprovod při styku s úřady

Kontakty:

 

 

Rodinné a komunitní centrum Jablíčkov

Aktivity:

 • tvořivý volnočasový kroužek pro děti a mládež
 • komunitní setkávání pro ukrajinské rodiny včetně seniorů
 • integrační komunitní akce s programem pro ukrajinské a české rodiny (tvořivé akce, interaktivní setkávání se zvířaty)
 • integrační příměstský tábor pro ukrajinské i české děti (tvořivé aktivity, hry, psychologická podpora, výlety za pražskými památkami apod.)
 • workshop nácviku relaxačních technik a řešení úzkostí pro dospělé
 • individuální psychologické poradenství
 • sociálně-právní poradenství a doprovázení na úřady
 • vzdělávací seminář pro dospělé (práce v ČR)

Kontakty:

 

RomPraha

Aktivity:

 • předškolní klubík pro děti
 • Klub pro ukrajinské ženy (psychologická podpora, informace o bydlení, práci, škole i materiální pomoci, místo přátelského setkávání)
 • Centrum pro ženy a děti z Ukrajiny (individuální právní a finanční poradenství, volnočasové a společenské akce pro děti, workshopy pro mládež zaměřené na budoucí uplatnění na trhu práce a prevenci sociálně-patologických jevů apod.)
 • kurzy češtiny pro děti i dospělé

Kontakty:

 

Sdružení Ukrajinců Berehyňa

Aktivity:

 • kurzy češtiny pro děti i dospělé
 • interkulturní pracovník pro děti dospělé
 • výuka češtiny pro děti formou zpívání českých tradičních písniček
 • výuka češtiny formou divadelní hry
 • workshopy Moje výšivka

Kontakty:

 

Slovo 21

Aktivity:

 • odborná a metodická podpora malým ukrajinským nevládním neziskovým organizacím (zakládání právnické osoby, finanční management apod.)
 • odborná pomoc a podpora pro uprchlíky
  • canisterapie
  • sound healing
  • arteterapie
  • podpora mentálně a fyzicky handicapovaným dětem a jejich rodičům
  • interkulturní práce a komunitní tlumočení
  • informační setkání (pracovní trh, zdravotnictví, sociální systém apod.)
 • volnočasové a vzdělávací aktivity
  • kurzy češtiny primárně pro děti, adolescenty a dospělé ženy
  • buddy program pro děti a mladistvé
  • zájmové aktivity pro děti, mladistvé i dospělé (sociální cirkus Cirkinclusion)
  • komunitní aktivity a práce s komunitou (integrační projekt Rodina Odvedle, Divadlo utlačovaných)

Kontakty:

 

Spolek Hájovna

Aktivity:

 • kurzy češtiny pro děti, dospělé i seniory
 • volnočasový/outdoor klub pro děti do 12 let
 • doučování pro mládež a příprava na přijímací zkoušky na SŠ
 • kurzy IT, on-line a elektronické komunikace primárně pro dospělé
 • volnočasové a relaxační aktivity pro matky s dětmi (tanec, dechová cvičení, jiné pohybové aktivity)
 • komunitní akce pro děti i dospělé (komunitní úklid lesa, festival řemesel, promítání filmů, geologické vycházky, recyklační workshop, dušičková světýlka, vánoční/adventní dílny apod.)

Kontakty:

 

Spolek Zaedno

Aktivity:

 • speciální ukrajinsko-česká vydání dětského časopisu Kamarádi
 • publikace Brána do kouzelné Prahy v ukrajinštině na podporu integrace dětí cizinců a seznámení se s Prahou
 • soutěž Vícejazyčnost je bohatství (tvorba výtvarného díla na základě textu o Praze)
 • odborná a metodická podpora pro pracovníky škol a další profesionály a dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží s odlišným mateřským jazykem)
 • Metodické a pracovní listy pro školy

Kontakty:

 

Sportlife4kids

Aktivity:

 • sportovní a pohybové aktivity pro děti od 6 do 15 let (pohybové a kolektivní hry, atletiky, fotbal, míčové hry)

Kontakty:

 

Středisko prevence a léčby drogových závislostí Drop In

Aktivity:

 • program protidrogové prevence pro mladistvé (vytvoření preventivních informačních materiálů v ukrajinštině)

Kontakty:

 

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v České republice

Aktivity:

 • vzdělávací kurzy pro neslyšící tlumočníky ukrajinského znakového jazyka
 • zajištění informovanosti pro neslyšící uprchlíky prostřednictvím zveřejňování informačních videí v UZJ

Kontakty:

 

Tanec Praha

Aktivity:

 • taneční a výtvarné workshopy pro děti
 • kurzy češtiny pro matky dětí
 • letní tábor pro děti
 • taneční workshopy ukrajinských lektorek v dětských domovech

Kontakty:

 

yourchance

Aktivity:

 • zaměřené primárně na mládež ve věku 15-18 let a dospělé ženy
 • intenzívní adaptační a seberozvojový program, včetně individuálních konzultací a nástavbového kurzu (rozvoj podnikatelských kompetencí, finanční gramotnost a osvojení principů vstupu na trh práce)
 • pravidelná měsíční setkání Klubu česko-ukrajinského přátelství

Kontakty:

 

Youth Included

Aktivity:

 • workshopy uměleckého vyjádření prostřednictvím divadla
 • komunitní kreslení pro dospělé
 • interkomunitní podpora zaměstnanosti
 • fotografický kroužek pro dospělé
 • jazykový klub
 • Vánoční večírek pro děti a jejich rodiče

Kontakty:

 

Magistrát hlavního města Prahy © 2022