13. 12. 2023

Veřejné zdravotní pojištění

V České republice si každý občan povinně platí zdravotní pojištění nebo ho za něj hradí stát (např. za nezaopatřené děti, poživatele důchodů, za příjemce rodičovského příspěvku, za ženy na mateřské, za uchazeče o zaměstnání, za cizince s vízem dočasné ochrany, atd.). Zdravotnictví je postaveno na principu solidarity: znamená to, že každý přispívá a každý má na zdravotní péči nárok. Každý si může svobodně vybrat, tedy i Vy, u jaké zdravotní pojišťovny chce být pojištěn (liší se např. v rozsahu benefitů).

Většina péče je hrazena z tohoto pojištění, jen některé úkony se doplácejí. Podrobné informace jsou dále uvedeny na webu MZ: Informace pro občany /ІнформаціядлягромадянУкраїни – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz).

 Pokud máte dočasnou ochranu, máte stejný přístup ke zdravotním službám hrazeným z veřejného zdravotního pojištění jako občané ČR. Můžete si vybrat kteroukoliv zdravotní pojišťovnu (celkem 7), a tu můžete 1x za rok změnit. Dočasnou ochranu je třeba si prodloužit, současně s tím se Vám prodlouží i zdravotní pojištění.Продовженнямедичногострахуванняпісляпродовженнятимчасовогозахисту - VZP pomáhá. Nezapomeňte si zažádat o nový průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny s prodlouženou platností.

Jak dlouho budete státními pojištěnci

V případě dočasné ochrany prvních 150 dní hradí zdravotní pojištění český stát. V případě, že plánujete odcestovat na Ukrajinu bez vzdání se víza dočasné ochrany, je potřeba tuto skutečnost nahlásit před odjezdem zdravotní pojišťovně.

Více na: https://cz.pomocukrajine.vzp.cz/vycestovani-mimo-cr/


Po uplynutí 150 dní od udělení ochrany je třeba do 8 dnů (tedy 150 + 8 dní od udělení ochrany) kontaktovat Vaši zdravotní pojišťovnu a nahlásit, jak budete dále hradit zdravotní pojištění zde: https://pomocukrajine.vzp.cz/150-dni.

Pokud to neuděláte, máte povinnost hradit minimální zálohy na zdravotním pojištění, v roce 2024 je to 2968 Kč měsíčně.

Průkaz/náhradní průkaz zdravotní pojišťovny noste vždy s sebou, aby se s ním u lékaře mohli prokázat. 

Senioři v ČR

Pokud jste byli na Ukrajině v penzi, ale ještě Vám není 65 let, budete si muset zdravotní pojištění hradit sami. Také Vám ho může platit zaměstnavatel, pokud budete pracovat, nebo stát v případě, že budete evidován/a na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Český stát hradí zdravotní pojištění pouze za osoby starší 65 let a také za osoby, kterým závažný zdravotní stav znemožňuje pracovat.

Hradit zdravotní pojištění je povinné, i když k lékaři nechodíte a vůbec zdravotnictví nevyužíváte. Zdravotní pojištění Vám zajistí péči například v případě úrazu, nehody nebo nečekaného onemocnění. Pokud nebudete pojištění platit, vznikne Vám dluh, který je vymáhán.

Co se hradí z veřejného zdravotního pojištění a co se doplácí

Všem občanům je větší části hrazena léčba, péče a diagnostika předepsaná lékařem. To platí pro celý systém zdravotnictví včetně gynekologů, stomatologů, lázní, domácí péče atp. U některých vyšetření, úkonů nebo léků je vyžadován doplatek.  Informujte se předem u svého lékaře.

Seznam zdravotních služeb hrazených zdravotního pojištění najdete tady: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/naroky-pojistence/zdravotni-sluzby-hrazene-ze-zdravotniho-pojisteni.

Pokud lékař nemá smlouvu se zdravotní pojišťovnou a Vy si u něj služby zaplatíte, pojišťovna Vám je neproplatí.

Poplatek se také platí za využití lékařské pohotovostní služby nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství ve výši 90 korun. Pokud následuje vaše hospitalizace, poplatek nehradíte.

Některé výkony a služby (např. posudky, vyšetření) u lékařů si pacient hradí, ceny jsou zveřejněny v čekárně lékaře nebo na jeho webu. Stejně tak se připlácí za některé léky, i pokud Vám je předepíše lékař.

U stomatologa je hrazena běžná péče a ošetření, např. extrakce (vytržení) zubů, každoroční preventivní prohlídky, rentgenová vyšetření, zubní výplně (amalgámové plomby).

Doplácí se za výplně a protetické výrobky. Stomatolog, má povinnost Vás o cenách nehrazených ze zdravotního pojištění informovat (odkaz: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/uhrada-zubnich-vyplni-ze-zdravotniho-pojisteni).

Pokud nemáte žádné zdravotní pojištění a péči si nemůžete zaplatit sami, musí Vám kterékoliv zdravotnické zařízení, tedy nemocnice i praktičtí lékaři, poskytnout akutní ošetření. Musí jít opravdu o neodkladnou péči. Další péči si hradíte sami, ceny ale mohou být vysoké.

Názorný přehled, kam se obrátit v případě, kdy máte zdravotní potíže a potřebujete lékaře, najdete zde: ВАМ ПОТРІБEН ЛІКАР? – Ministerstvo zdravotnictví (mzcr.cz)

Co je dočasná pracovní neschopnost neboli nemocenská

Pro lepší komunikaci s lékaři můžete využít komunikační karty pro lékaře a pacienty se základním slovníkem pro vzájemné dorozumění:

https://www.mzcr.cz/komunikacni-karty-v-oblasti-poskytovani-zdravotni-pece-v-ceskem-a-ukrajinskem-jazyce/

https://www.mzcr.cz/komunikacni-karta-pro-lekarnickou-peci/, Karty CZ_UKR.pdf (mzcr.cz)

Magistrát hlavního města Prahy © 2022