31. 05. 2022

Bezplatná přeprava ukrajinských válečných uprchlíků od 12. 6. 2022

Od 12.6.2022 jsou v rámci Pražské integrované dopravy podmínky pro přepravu válečných uprchlíků občanů Ukrajiny následující:

a) Nárok na přepravu za 0 Kč po dobu 5 dnů

K prokázání nároku na přepravu za 0 Kč v Praze a Středočeském kraji platí následující doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti

Přeprava je umožněna po dobu 5 dnů, počínaje dnem, ve kterém bylo cestujícímu vyznačeno vízum (razítko s vízem) za účelem dočasné ochrany. Přeprava za 0 Kč se poskytuje též cestujícím mladším 18 let, které osoby s platným nárokem doprovází.

Přeprava za 0 Kč neplatí na lince AE a ve vnějších tarifních pásmech PID pro cesty mezikrajskými autobusovými linkami na území Libereckého kraje, Ústeckého kraje, Královehradeckého kraje, Pardubického kraje a Kraje Vysočina.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, necestují zdarma a platí jízdné dle Tarifu PID.

b) Nárok na předplatné jízdné v tarifní kategorii Osoba v hmotné nouzi 2

Nárok na předplatné v tarifní kategorii Osoba v hmotné nouzi 2 platné pouze na území hl. m. Prahy (tarifní pásma P, 0, B), včetně vlaků mají ukrajinští občané s následujícími doklady o dočasné ochraně vydané Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR:

  • ukrajinský cestovní doklad s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667)
  • hraniční průvodka s vízem strpění (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/VS/U) nebo s vízem za účelem dočasné ochrany (vlepený štítek nebo razítko) (kód víza D/DO/667), není-li na hraniční průvodce vlepena fotografie, musí cestující předložit i ukrajinský doklad totožnosti.

Výhradně v předprodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy je možné si zřídit:

  • Průkazku PID (označenou „HN2“) potřebnou pro nákup papírových kuponů
  • ODE DNE VYHLÁŠENÍ – Osobní identifikátor v systému PID Lítačka pro nákup elektronických kuponů

K vystavení průkazky PID „HN2“ je požadována průkazová fotografie, doklad totožnosti a výše uvedené vízum. Poplatek za vystavení průkazky PID je 60 Kč.

Předplatní kupony v papírové i elektronické podobě jsou k dispozici v těchto variantách:

  • měsíční/30denní … 165 Kč
  • čtvrtletní/90denní … 444 Kč

Podmínky elektronického jízdného jsou uvedeny na www.pidlitacka.cz.

Všichni ostatní občané Ukrajiny, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, platí jízdné běžným způsobem, dle Tarifu PID.

Již vydané „Jízdenky pro hosta“ zůstávají v platnosti do data vyznačeného na jízdence. Tyto jízdenky platí pouze na území hl. m. Prahy (pásma P, 0 a B) a neplatí ve vlacích. Nové „Jízdenky pro hosta“ se již k tomuto účelu nevydávají.

Bližší informace o vydávání víz a další důležité informace naleznete zde: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx

Více informací o dopravě naleznete na webových stránkách: pid.cz/ukrajina. Magistrát hlavního města Prahy © 2022