15. 03. 2022

Vrácení pasů ukrajinským žadatelům o víza

Žadatelé o víza, jejichž pasy zůstaly po evakuaci konzulátů ČR na Ukrajině v držení MZV, nebo jejichž žádosti o víza a pobyty nebyly do evakuace rozhodnuty, mohou MZV kontaktovat na následujícím tel. čísle / e-mailu.

Žádáme žadatele o víza, kterých se toto týká, aby kontaktovali Ministerstvo zahraničních věcí ČR:

Telefon: 224 182 792 v pracovní dny v čase 8 - 12 hod. a 13 - 16 hod.

E-mail: vo4@mzv.cz

Jde o žadatele, kteří podali svou vízovou žádost krátce před útokem Ruské federace na Ukrajinu a následnou evakuací Velvyslanectví ČR v Kyjevě a Generálního konzulátu ČR ve Lvově.

Veškeré další informace naleznete na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR: www.mzv.cz/jnp/cz/informace_pro_cizince/aktuality/vraceni_pasu_ukrajinskym_zadatelum_o.html.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022