06. 03. 2022

Vzdělávání dětí z Ukrajiny v Praze - informační linka

Hlavní město Praha zřídilo speciální informační linku a e-mailovou adresu pro dotazy týkající se vzdělávání dětí přicházejících z Ukrajiny.

Linku provozuje Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy.

Na telefon +420 236 005 901 a zejména pak na e-mailovou adresu skoly@praha.eu se mohou obracet lidé, školy a další instituce se svými dotazy k možnostem vzdělávání ukrajinských dětí v pražských mateřských, základních a středních školách. Došlé podněty a dotazy budou vyřizovány ve spolupráci s dalšími institucemi, které mohou poskytnout relevantní pomoc a informace.

INFORMAČNÍ LINKA:

Telefon: +420 236 00 5901 - v provozu od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.

E-mail: skoly@praha.eu - v provozu bez omezení, vyřizování došlých zpráv bude realizováno postupně, případně s ohledem na jejich naléhavost.

V případě dotazu v ukrajinštině je ideální použít e-mail a kolegové odpoví po konzultaci zpět

Magistrát hlavního města Prahy © 2022