14. 03. 2022

Služby lidem s poruchou sluchu z Ukrajiny

Organizace Tichý svět, o. p. s., nabízí pomoc s komunikací sluchově postiženým, kteří kvůli válce opustili své domovy a přišli do České republiky.

Oni i lidé, kteří jim pomáhají, se mohou obrátit na kteroukoliv pobočku Tichého světa, kde jim pomohou konzultanti a konzultantky. Například při řešení setrvání nebo cesty jejich rodiny do Česka. Dále třeba s vyřízením různých povolení, s umístěním dětí do vzdělávacích zařízení, s hledáním práce a v mnoha dalších oblastech. V případě potřeby je také pomohou nasměrovat na další organizace a iniciativy věnující se podpoře lidí se sluchovým postižením.

Tichý svět zveřejňuje důležité informace na svém webu a Facebooku Tichý svět v obou jazycích, a to jak ve znakové, tak psané podobě.

Více najdete na webových stránkách: www.tichysvet.cz/pobocky/kde-nas-najdete

Magistrát hlavního města Prahy © 2022