06. 04. 2022

Parkování v Praze pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

Osobám, které utíkají před válkou na Ukrajině (dále jen UA), poskytujeme možnost parkování na území města. Tyto osoby mohou svá vozidla bezplatně parkovat na parkovišti P+R Černý Most II. nebo mohou využít uliční parkování v zónách placeného stání stejně jako místní rezidenti.

Více informací naleznete na webových stránkách www.parkujvklidu.cz/cs/parkovani-pro-uprchliky-z-ukrajiny.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022