Nabízím pomoc

Nebývalá vlna solidarity české společnosti se zvedla na podporu Ukrajiny proti ruské invazi. Pomáhat Ukrajině lze mnoha způsoby – finančně, materiálně jako dobrovolník či poskytnout ubytování. Máte zájem pomoci? Zde najdete základní informace, odkazy a kontakty na místa, kde můžete svou pomoc nabídnout.

www.stojimezaukrajinou.cz: Neziskové organizace pracující s migranty v ČR se spojily a vytvořily platformu, kde soustředily nabídky a potřeby na jednom místě. Prostřednictvím přehledné webové stránky se můžete zapojit do pomoci podle vašich možností. Finanční dar je v současné době nejefektivnější formou pomoci. Na stránkách najdete seznam nejdůležitějších organizací, které příspěvky použijí na přímou pomoc lidem zasaženým konfliktem, a to zejména na zajištění základních potřeb vysídlených a evakuovaných obyvatel. Do pomoci se můžete zapojit i nabídkou ubytování, dopravy, tlumočení, psychologickou i právní pomocí, nabídkou práce apod.

www.pomahejukrajine.cz: Jako doplňující stránka k předchozímu webu stojimezaukrajinou.cz je tato stránka, která je centrálním místem, kde můžete nabídnout svou pomoc. Některé nabídky jsou přímo zveřejněny a mohou na ně reagovat ti, kdo pomoc potřebují. Ostatní nabídky jsou zpracovány kolegyněmi a kolegy z místních neziskových organizací nebo obcí. Pro využití těchto nabídek se tedy třeba obracet se na pomáhající organizace nebo regionální koordinační centra pomoci. Stránku zajišťuje Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty.

www.nasiukrajinci.cz: Na webu naleznete celostátní rozcestník pomoci, který vám pomůže se zorientovat, a to nejen v nabídkách pomoci, ale také v případě, že právě vy potřebujete pomoci.

Asistenční centra pomoci Ukrajině: Pokud nabízíte pomoc velkého rozsahu (celé hotely, hromadná doprava apod.), kontaktujte příslušné Asistenční centrum pomoci Ukrajině. Jejich seznam a další informace naleznete zde.

Na webu Ministerstva zdravotnictví naleznete informace k humanitární pomoci Ukrajině a nabídky zdravotnické pomoci.

Oficiální databáze dobrovolníků Ministerstva vnitra ČR pro pomoc ukrajinským občanům: MV ČR tímto formulářem zajišťuje dobrovolnickou pomoc. Pokud chcete pomoci jako dobrovolník, vyplňte formulář.

Dobrovolníci do Asistenčního centra pomoci Ukrajině v Praze se mohou hlásit prostřednictvím databáze na stránkách Integračního centra Praha.

Akce na podporu Ukrajiny: Přispět lze také prostřednictvím benefičních akcí, jejichž výtěžek putuje na humanitární pomoc obětem ozbrojeného konfliktu, lidem na útěku, uprchlíkům, na ochranu ohrožených rodin a jednotlivců.

...a mnoho dalších organizací a dobrovolníků.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022