07. 06. 2022

Pražské domy dětí a mládeže pomáhají ukrajinským dětem v jejich adaptaci

Pražští radní včera schválili návrh na poskytnutí finanční podpory pro domy dětí a mládeže, které se od března zapojily do zajišťování aktivit pro ukrajinské děti. Na tyto účely pro ně hlavní město ze svého rozpočtu, konkrétně z kapitoly 04 - školství, uvolní přes 7,5 milionu korun.

„Velice si vážím pomoci našich domečků, které se ve spolupráci s jednotlivými městskými částmi zapojily do zajišťování aktivit pro ukrajinské děti, a to rovnou v několika rovinách. Pro ukrajinské předškoláky například rozšířily kapacity svých center určené pro předškolní děti, dále v souladu s pokynem ministerstva školství vytvořily adaptační skupiny pro děti školního věku a také navýšily kapacity volnočasových aktivit ve formě kroužků a otevřených klubů,” řekl radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

V souladu s nárůstem účastníků uvedených aktivit bylo nutné posílit jak personální zajištění, tak vzhledem k jazykové bariéře i tlumočnické služby. V případě plynulého zapojení ukrajinských dětí do stávajícího režimu center pro předškolní děti došlo i k zajištění svačin pro předškoláky. Na dobu prázdnin pak bude připravena také rozšířená nabídka příměstských táborů pro děti s odlišným mateřským jazykem. Tato podpora už byla schválena na únorovém jednání Rady hl. m. Prahy.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022