03. 11. 2022

Praha má novou dlouhodobou strategii pomoci uprchlíkům z Ukrajiny a připravuje Centrum následné podpory

Pražští radní schválili Strategický rámec podpory ukrajinských uprchlíků na území hlavního města Prahy a vytvoření nového Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU). To zajistí lidem prchajícím před válkou řešení individuálních potřeb v oblastech, jako jsou například bydlení, zdraví, vzdělávání nebo ochrana dětí. Centrum začne fungovat již letos v prostorách Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) ve Vysočanech. Na jeho provozu se bude do velké míry podílet organizace UNICEF.

Praha se rozhodla rozšířit své kapacity pro integraci cizinců a vytvořit pro uprchlíky z Ukrajiny, z nichž většina jsou ženy a děti, nové Centrum následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny, které bude řešit individuální potřeby uprchlíků v různých oblastech života. Přímá podpora bude spočívat v pomoci při zajištění bydlení, sociální ochrany a příjmů, zdraví či vzdělávání. Hlavní náplní pracovníků centra bude zabezpečení poradenství nebo asistencí při zajištění nejpotřebnější pomoci v řešení životních situací, v nichž se uprchlíci nacházejí.

„Do Prahy letos přišlo hledat bezpečí téměř sto tisíc lidí prchajících před válkou z Ukrajiny, z toho více než třicet tisíc dětí. Prvotní krizovou pomoc Praha zvládla a nyní má plán na systematickou a dlouhodobou podporu. Navíc do konce tohoto roku otevřeme centrum následné podpory. Původní asistenční centrum, které je určeno pro nově příchozí, už totiž nestačí. Nové centrum má poskytovat nezbytné služby lidem, kteří v Praze již nějakou dobu jsou. Jde o konkrétní výsledek spolupráce mezi Prahou a Dětským fondem OSN (UNICEF), který poskytne technickou a finanční podporu,“ uvedl Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.  

Nové centrum by mělo začít fungovat v pilotním režimu již v letošním roce a fungovat bude minimálně do konce roku 2023. Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině bude také stále v provozu tak, jako doposud. Za řízení CNPUU bude odpovědný koordinátor pro strategické řízení, přičemž jednotlivé formy podpory budou úzce konzultovány s jednotlivými odbory pražského magistrátu, kterých se agenda týká. 

„V právě připravovaném Centru následné podpory budeme pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny například s nalezením sekundárního ubytování, vhodné školy pro jejich děti nebo poskytovat poradenství se zaměstnáním. Profesionálně propojíme služby úřadu s neziskovým sektorem tak, aby ukrajinské rodiny u nás mohly důstojně přečkat čas do konce válečného konfliktu v jejich zemi,“ řekla radní hlavního města Prahy pro oblast kultury Hana Třeštíková.

Celý projekt bude zajištěn s podporou UNICEF, přičemž tato organizace bude také z velké části zajišťovat financování služeb. Předpokládané náklady na provoz centra jsou celkem 30 milionů korun. Kvůli zjednodušení formy pomoci bude centrum umístěno ve Vysočanech, kde se nyní nachází Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. 

„Jsme vděčni městu Praha, české vládě, neziskovým organizacím a obyvatelům České republiky za vytrvalou podporu uprchlíkům. UNICEF si váží možnosti navázat partnerství s městem Praha, jehož cílem je poskytnout základní služby více než třiceti tisícům uprchlických dětí a jejich rodinám. Nové centrum je důkazem komplexního přístupu Prahy k zajištění potřeb uprchlíků, včetně přístupu ke vzdělání, kvalitní zdravotní péči a službám spojeným s předškolním vývojem a ochranou dětí. Prostřednictvím našeho partnerství hodláme celkově posílit poskytování pomoci, která bude v konečném důsledku přínosem pro všechny děti a rodiny v Praze,“ popsala Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v ČR.  

„Praha opakovaně potvrdila, že si titul „města-zachránce“, kterým ji ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poděkoval za pomoc více než 100 tisícům dočasně přemístěných osob z Ukrajiny, opravdu zaslouží. Ukrajinské matky a děti, které musely utéct před válkou do jiného města, potřebují mít místo, kam se můžou obrátit ve svízelné situací. Poskytne jim to větší pocit jistoty a sebevědomí a ubezpečí před možnými potížemi, do kterých se můžou dostat vzhledem ke své zranitelnosti,“ uzavřel Oleksandr Lutsenko, konzul Velvyslanectví Ukrajiny v České republice.

Vznik centra navazuje na schválený materiál s názvem Strategický rámec podpory ukrajinských uprchlíků na území hlavního města Prahy. Tento dokument obsahuje doporučení pro vybrané magistrátní odbory ke koordinovanému řešení situace ukrajinských uprchlíků a je v souladu se Strategickými prioritami vlády ČR ke zvládání dopadů ukrajinské uprchlické krize. 

Magistrát hlavního města Prahy © 2022