01. 09. 2023

Praha pomáhá ukrajinským uprchlíkům v zapojení do české společnosti

Celkem 64 projektů zaměřených na podporu dětských uprchlíků a rozvoj sociální soudržnosti na území Prahy získá finanční podporu ve výši 65 miliónů korun. Programová dotace je financována Dětským fondem OSN (UNICEF).

„V České republice žije v současné době více než 360 tisíc uprchlíků z Ukrajiny, z nichž je téměř sto tisíc mladších 18 let. Je proto potřeba se soustředit právě na děti a mladistvé a pomáhat jim, aby se zde cítily lépe. Jednou z priorit je zapojení dětí a mladistvých do české společnosti, což se díky projektu s UNICEF velmi daří,“ říká Jiří Pospíšil, náměstek primátora hl. m. Prahy s působností v oblasti kultury, cestovního ruchu, památkové péče, výstavnictví a péče o zvířata (animal welfare).

Grantový Program podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl. m. Prahy pro rok 2023 byl vyhlášen na jaře letošního roku. Způsobilí žadatelé z řad městských částí a organizací jimi zřízených podali celkem 80 žádostí o dotace, z nichž Komise Rady hl. m. Prahy pro udělování grantů v oblasti národnostních menšin a integrace cizinců následně v červnu letošního roku navrhla 64 z nich, které obdržely finanční podporu.

Částka 1 152 500 Kč je určena na devět záměrů, u nichž částka nepřesahuje 200 000 Kč na projekt. Dále se jedná o osm projektů v hodnotě 9 135 500 Kč, u nichž je navržena dotace osmi městským částem (Praha 3, Praha 7, Praha 9, Praha 10, Praha 13, Praha 20, Praha-Lipence a Praha-Suchdol). A v neposlední řadě budou podpořeny částkou 54 712 000 Kč zbylé projekty, u kterých částka přesahuje 200 000 Kč na projekt.

Mezi aktivity podpořených organizací patří zábavné volnočasové aktivity na prohloubení vzájemného poznávání, vzdělávací příležitosti pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, tělesným nebo jiným postižením, podpora obětem domácího násilí, ale i neformální vzdělávací příležitosti pro děti a mládež nastupujících do školy či do zaměstnání. Prostřednictvím projektů je dále poskytována odborná pomoc a poradenství pro dospělé ve formě informačních seminářů včetně individuálního poradenství nebo intenzivní výuka českého jazyka.

„Je skvělé vidět, kolik aktérů od velkých neziskových organizací a městských částí až po malé komunitní skupiny s nadšením podporuje mladé lidi na území Prahy. UNICEF je hrdý, že může prostřednictvím spolupráce s Prahou podpořit tyto odhodlané skupiny, které dávají některým z nejzranitelnějších mladých lidí příležitost rozvinout svůj potenciál a zároveň přispět k jejich integraci do české společnosti,“ říká Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v Česku.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022