18. 12. 2023

Uprchlíkům z Ukrajiny bude pomáhat nové kontaktní místo

Činnost Centra následné podpory uprchlíkům z Ukrajiny (CNPUU), které poskytovalo pomoc uprchlickým rodinám z Ukrajiny, bude z důvodu vypršení dotačního programu ze strany UNICEF k 22. prosinci 2023 ukončena s tím, že posledním klientským dnem je 21. prosince vzhledem k provozním záležitostem v souvislosti s ukončením projektu. Podporu, kterou především matky s dětmi u pracovníků CNPUU nacházely, od 2. ledna 2024 příchozí najdou v nově zřízeném kontaktním místě. To vznikne v prostorách dnes již fungující neziskové organizace Pražský Majdan, která působí v prostorách na radnici Městské části Prahy 4 na adrese Táborská 500/30, 140 00 Praha 4 – Nusle.

Hlavní náplní CNPUU bylo zabezpečení poradenství nebo asistence při zajištění nejpotřebnější pomoci v řešení životních situací. Pracovníci centra pomáhali lidem s již zajištěnou dočasnou ochranou zejména v těchto oblastech:

  • Bydlení 
  • Sociální podpora a péče 
  • Zdravotnictví 
  • Školství 
  • Právní poradenství
  • Řešení náročných životních situací

Za dobu existence CNPUU pomoc vyhledalo 10 919 lidí, z toho 7 103 žen a 3 816 mužů. Nejvíce osoby s dočasnou ochranou řešily problémy v sociální oblasti, dále bydlení, zdravotnictví a školství.

Pražský Majdan je nezisková organizace založená českými a ukrajinskými aktivisty, kteří již od vypuknutí válečného konfliktu poskytují nejen humanitární pomoc, ale pořádají různé kulturní i volnočasové akce pro Ukrajince žijící na území hlavního města Prahy. Vznik kontaktního místa je konsensuálním výsledkem jednání zástupců hlavního města Prahy a zástupců této neziskové organizace s cílem zabezpečit agendu adaptace a integrace uprchlíků z Ukrajiny i v roce 2024. V novém kontaktním místě bude poskytnuto základní poradenství v oblasti sociální, například informace a náležitosti k žádosti o humanitární dávku, zdravotnictví – zdravotní pojištění, lékařské služby, bydlení – informace k dočasnému nouzovému ubytování a systému HUMPO, nebo školství – informování o povinné školní a předškolní docházce.

Ve stávajících odborových strukturách MHMP vznikne navíc pět míst na dobu určitou. Tito zaměstnanci budou se zástupci zapojených neziskových organizací i nadále úzce spolupracovat.

Snahou hlavního města Prahy je návrat ke spolupráci s neziskovými organizacemi podporujícími uprchlíky z Ukrajiny a poskytovat především krajskou koordinaci, zajištovat informování mezi aktéry a také směrem ke komunitě, v neposlední řadě poskytovat metodickou podporu a prohloubit spolupráci s odbornými organizacemi se zaměřením na terénní práci. Mezi hlavní spolupracující neziskové organizací nadále zůstávají, například: Integrační centrum Praha, Organizace pro pomoc uprchlíkům, Sdružení pro integraci a migraci.

 

Magistrát hlavního města Prahy © 2022