05. 06. 2024

Partnerství Prahy a UNICEF podpořilo přes 50 tisíc lidí z řad ukrajinských uprchlíků i občanů hlavního města

Více než 50 tisíc lidí získalo podporu v oblasti vzdělávání, zdraví, ochrany dětí a sociální soudržnosti skrze partnerství hlavního města Prahy a Dětského fondu OSN (UNICEF), které bylo zahájeno na podzim 2022. 

Motivem spolupráce Prahy a UNICEF bylo uspokojit potřeby zejména uprchlických dětí a jejich rodin, poskytnout jim základní služby, podpořit je v začleňování a zajistit harmonické soužití mezi uprchlíky a hostitelskou komunitou. Cílem bylo vytvořit prostředí, ve kterém by nově příchozí mohli znovu důstojně vybudovat svůj život v české metropoli. 

„Pomoc ukrajinským uprchlíkům považujeme dlouhodobě za klíčovou a podpora desítek tisíc dětí a dospívajících, kteří zde našli bezpečí, byla proto důležitým úkolem Prahy. Díky partnerství s UNICEF se podařilo aplikovat kvalitní systém ochrany dětí, který jim umožnil zapojit se do české společnosti a zároveň žít v bezpečném rodinném prostředí. Úspěšné začlenění je strategickým přínosem nejen pro Ukrajince, ale také pro Pražany,“ shrnuje hlavní benefit partnerství primátor Prahy Bohuslav Svoboda.

Pro více než 6 400 ukrajinských dětí byl prostřednictvím partnerství zajištěn přístup ke kvalitnímu formálnímu i neformálnímu vzdělávání, více než 1 300 dětí a pečovatelů získalo přístup ke zdravotní péči. Učitelé, zdravotníci, psychologové a další odborníci na ochranu dětí byli odborně proškoleni v interkulturní komunikaci a získali dovednosti potřebné k tomu, aby mohli pomoci uprchlickým dětem a jejich rodinám. Nově zřízené mobilní týmy sociálních a interkulturních pracovníků sehrály zásadní roli při oslovování nejzranitelnějších uprchlíků a poskytování a propojování se vzdělávacími, zdravotními a dalšími ochrannými službami.

„Téměř dvouleté partnerství bylo jedinečné z hlediska šíře podpory uprchlíků. Na základě identifikovaných potřeb se spojily všechny zúčastněné strany a podpořily úsilí Prahy o integraci uprchlíků z Ukrajiny. Pro úspěch projektu bylo klíčové zapojení organizací občanské společnosti vzešlých z dotačního programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti,“ uvedl náměstek primátora Jiří Pospíšil.

„Finanční podporu získalo v rámci speciální grantové výzvy celkem 62 projektů z řad neziskových organizací, městských částí a organizací zřízených hlavním městem. Cílem bylo rozšířit aktivity na podporu sociální soudržnosti a začlenění uprchlické mládeže z Ukrajiny do české společnosti, Prostřednictvím různých programů bylo osloveno více než 18 900 lidí,“ doplňuje výsledky grantu náměstek Pospíšil.

„UNICEF je hrdý na partnerství s Prahou a výsledky, kterých jsme společně s tolika organizacemi občanské společnosti dosáhli. Vítám rozhodnutí Prahy zachovat financování personálních kapacit a nadále poskytovat finanční podporu organizacím občanské společnosti. Tento program je klíčový k dlouhodobému zajištění potřeb nejzranitelnějších uprchlíků a zároveň podporuje sociální soudržnost s hostitelskou komunitou,“ uvedla Yulia Oleinik, vedoucí kanceláře UNICEF pro podporu řešení uprchlické situace v České republice.

Hlavní město Praha bude i v letošním roce pokračovat v podpoře příchozích z Ukrajiny prostřednictvím nového grantového programu určeného pro organizace zaměřené na integraci a adaptaci uprchlíků. Součástí bude i další úsilí k posílení koordinace na regionální úrovni tak, aby byla zajištěna podpora nejzranitelnějších uprchlíků a jejich přístup k potřebným službám.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022