26. 02. 2022

Praha má připraveny ubytovací kapacity v koordinaci s ministerstvy pro uprchlíky z Ukrajiny

Hlavní město se aktivně zapojuje do řešení krize na Ukrajině. Kromě finanční podpory vyčleňuje vhodné ubytovací prostory a připravuje informační kiosky na nádražích a dalších místech s dobrovolníky, kteří by poskytovali lidem základní informace po příjezdu do metropole. 

Praha v tuto chvíli shromažďuje veškeré nabídky ubytovacích kapacit jak od samotných Pražanů, tak i od městských částí a organizací. Lidé, kteří mají volné kapacity ubytování v Praze, mohou prostory nabídnout v tomto formuláři: pomocukrajine-ubytovani.praha.eu. Informace jsou následně předávány Ministerstvu vnitra, které prostory využívá pro rodiny, které utíkají před ruskou agresí. Pro nabídky hromadného ubytování (20 a více pokojů ideálně se stravováním) mohou lidé využít také web Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ČR, konkrétně adresu: http://www.suz.cz/ubytovani-pro-ukrajinske-rodiny/. Pro nabídky individuálního ubytování lze využít i mimo Prahu adresy https://uprchlici-vitejte.cz/, jež umožňuje registraci nabídky ubytovacích prostor ze strany veřejnosti. 

Kromě toho vzniknou speciální kiosky, které budou sloužit pro informování uprchlíků z Ukrajiny, kteří dorazí do hlavního města. „Připravujeme informační kiosky na pražských nádražích pro informování příchozích v ukrajinském jazyce. Při větším náporu aktivujeme spolu s hasičským sborem krizový plán na zřízení Asistenčního centra v Městské knihovně,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy. 

Ihned v pondělí ráno se sejde pražská pracovní skupina pro migraci. Vzhledem k aktuální situaci míří do Evropy především ženy, děti a senioři. Skupina se tedy bude zabývat tím, jak zajistit vše v oblasti péče o ně, včetně krizové intervence, psychosociální pomoci a zdravotní pomoci či vyučování. V pondělí v podvečer se také sejde vedení města se zástupci městských částí prostřednictvím společné videokonference. 

 „Na víkend máme připravené nouzové ubytování pro příchozí z Ukrajiny v prvním hotelu, ten bude primárně využit osobami, které v Praze nemají zajištěné ubytování u svých příbuzných. Kapacity humanitárního ubytování jsme schopni průběžně a flexibilně navyšovat. Celý postup koordinujeme se zástupci ukrajinské komunity, Ukrajinským velvyslanectvím v ČR, hasičským sborem a se Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra,“ dodává Zdeněk Hřib.   

Ministerstvo vnitra ČR zřídilo zvláštní nonstop infolinku na čísle +420 974 801 802 a e-mailovou adresu ukrajina@mvcr.cz a webovou sekci https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny.aspx. Infolinka slouží pro vícejazyčné informování občanů Ukrajiny o administrativních otázkách k jejich pobytu v ČR i koordinaci nabídky a poptávky po pomoci, včetně ubytování. Infolinka není určena k řešení otázek přepravy uprchlíků a poskytování přímé finanční pomoci. 

Již ke konci týdne také Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo finanční pomoc v hodnotě 10 milionů korun, shodlo na nutnosti hledání dalších možností zapojení do humanitární a další praktické pomoci Ukrajině.  

Magistrát hlavního města Prahy © 2022