28. 02. 2022

Hlavní město koordinuje pomoc Ukrajině s městskými částmi

Ve snaze poskytnout Ukrajině a jejím obyvatelům co největší pomoc svolal dnes primátor hl. m. prahy Zdeněk Hřib společné jednání se starosty městských částí a zástupci složek IZS. Cílem jednání byla zejména koordinace magistrátu a městských částí, sjednocení komunikace i vzájemné předání informací.

Výchozím bodem pro získání informací je pražská stránka https://pomocukrajine.praha.eu/. Primátor Zdeněk Hřib představil informační kiosky na Florenci a na Hlavním nádraží, kde získají přijíždějící lidé zakládaní informace, a věnoval se také spolupráci s neziskovým sektorem. 

„Základním kamenem úspěšného zvládnutí stávající situace je efektivní komunikace a koordinace magistrátu s více jak padesáti pražskými městskými částmi. Možnosti ubytování pro osoby, které opustily Ukrajinu a utíkají do Prahy, už k dnešnímu dni nahlásilo šestnáct městských částí a také 263 jednotlivců prostřednictvím online formuláře, který v pátek Praha spustila,” říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Zítra spouštíme Asistenční centrum pomoci, které zajistí ubytování, sociální a zdravotní pomoc pro obyvatele Ukrajiny. Pro provoz asistenčního centra byl určen objekt Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Lidé zde dostanou veškerou potřebnou pomoc – například ubytování, potřebné doklady, telefonické spojení s domovem, psychickou podporu, MHD zdarma a v neposlední řadě zdravotní péči. Jsme domluveni s Městskou částí Praha 1 a s nemocnicí na Františku, která zajistí kompletní zdravotní servis, ať už se bude jednat o akutní ošetření nebo doléčení. Děkuji policii, hasičům, lékařům a dobrovolníkům za maximální nasazení v této věci,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Náměstek Petr Hlubuček starostky a starosty seznámil s Asistenčním centrem pomoci Ukrajině, které má vzniknout v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze na Mariánském náměstí. Zde uprchlíci získají základní informace a servis. Poděkoval také městským částem za projevenou ochotu spolupracovat a za to, že nabízejí konkrétní pomoc včetně ubytování. 

„Spolupráce s 57 městskými částmi je pro nás klíčová, situace se může velmi rychle měnit. Soustředíme se na příliv migrační vlny a zároveň monitorujeme pomoc pro Ukrajinu samotnou. Ukrajina nepouští zdravotníky, dospělé muže a preferované profese, které jsou důležité pro chod státu. Budou se k nám dostávat hlavně matky s dětmi, ženy, děti bez doprovodu a senioři. Městské části jsou velmi proaktivní, chystají ubytování a další možnosti pomoci. Ubytování je ve třech kategorií: byty, hotely a ubytovny. Snažíme se zajistit vládní finanční podporu lidem, kteří nabídnou byty. Máme také záchytný hotel v Nuselském dvoře. Zítra také proběhne jednání s radními pro školství, kde budeme řešit kapacity vzdělávacích zařízení pro ukrajinské děti. Děkuji jednotlivým městským částem za spolupráci,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Starosty nejvíce zajímaly oblasti školství a zdravotnictví a také pomoc konkrétním rodinám, které již do Prahy přicházejí. Radnice také představily vlastní kroky, které činí. Starostky a starosty zajímala taktéž možnost zaměstnání pro Ukrajince, aby se mohli zapojit do chodu společnosti. Praha v této oblasti spolupracuje s cizineckou policií a též s městskými společnostmi, nabízejí se i některé společnosti městských částí.

Mimo ubytování většina městských částí připravuje a poskytuje i další služby, například v oblasti zdravotnictví nebo školství. Praha na zítra svolala další jednání s radními městských částí pro oblast školství. Hlavní město je také v kontaktu s mobilními operátory a řeší možnost, jak příchozím zajistit možnost telefonického kontaktu.

Jednání se též věnovalo otázce parkování osobních vozidel z Ukrajiny. Hlavní město se této otázce věnuje a připravuje parkoviště, kde by bylo možné dlouhodobě zaparkovat vozidlo. Lidé, kteří se prokážou ukrajinským pasem nebo občanským průkazem, pak mají v Praze a ve Středočeském kraji MHD zdarma.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022