02. 03. 2022

Krizový štáb hlavního města řešil migrační vlnu způsobenou válkou na Ukrajině

Kvůli aktuální situaci v souvislosti s migrační vlnou způsobenou válkou na Ukrajině svolal primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib na dnešní pozdní odpoledne jednání Krizového štábu hlavního města Prahy. Štáb projednal provoz Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, informace od složek IZS, stálé pracovní skupiny a také pražskou stránku pro pomoc Ukrajině a její rozšíření.

Značnou část jednání krizový štáb věnoval fungování a budoucnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině, které je společné pro hlavní město Prahu a Středočeský kraj a které se nachází v Městské knihovně. „Naše Krajské asistenční centrum pomoci je nejvytíženější v zemi. Proto jej budeme přesouvat do větších prostor s komplexním servisem, i na základě dnešních zkušeností z prvních registrací osob a stávajících predikcí transferu osob z Ukrajiny do Prahy. Přesunout by se mělo do Kongresového centra Praha, se kterým máme výborné zkušenosti při předchozím zajištění Metropolitního očkovacího centra. Rychlost tohoto přesunu bude záležet na možnostech součinnosti Kongresového centra Praha,“ uvedl primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

K dnešní 15. hodině bylo v asistenčním centru na Mariánském náměstí odbaveno 185 osob, z toho 41 osob bylo také ubytováno a 17 osob přepraveno. Včera bylo odbaveno 181 osob a 31 lidem bylo zajištěno ubytování. Kapacita možnosti odbavení je nyní zcela naplněna i na zítřek. Na místě bylo lidem poskytnuto drobné občerstvení a nápoje ve spolupráci například s Potravinovou bankou,” řekl primátor Zdeněk Hřib. Jak je patrné, většina uprchlíků již měla zajištěné vlastní bydlení. Dá se ale očekávat, že se zájem o ubytování bude postupně zvyšovat. Vedle toho cizinecká policie dnes v Praze odbavila 1 200 lidí.

„Včera se nám podařilo otevřít Krajské asistenční centrum pomoci pro občany Ukrajiny na Mariánském náměstí. Od rána chodí velké množství lidí, kteří uprchli před válkou, snažíme se nabídnout co největší servis a pohodlí všem, kteří to potřebují. Zařizujeme doklady, zdravotní pojištění, ubytování, první pomoc a psychologickou podporu. Děkuji všem, kteří nám v této složité situaci pomáhají,“ uvedl náměstek hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

S očekávaným nárustem počtu příchozích obyvatel Ukrajiny Praha v současné době hledá nové a větší prostory pro přesunutí centra. Nové prostory umožní rozšíření agend o další pracoviště, ale třeba i zvětšení dětského koutku s ohledem na to, že většina příchozích jsou matky s dětmi. Členové krizového štábu se shodli, že by se mělo jednat o jedno velké centrum, které poskytne veškeré zázemí a služby na jednom místě, jak je tomu podobně v současné době v budově knihovny. Štáb proto doporučil zřízení centra v Kongresovém centru Praha.

Od zítra by se měli do asistenčního centra zapojit i zaměstnanci úřadů práce, kteří budou pravděpodobně nejprve poskytovat jen základní informace. Krizový štáb však požaduje, aby zde vzniklo plnohodnotné pracoviště.

„Domluvila jsem se s ředitelem generálního ředitelství Úřadu práce na jejich zapojení a jsem ráda, že jsme se na Krizovém štábu jednomyslně shodli, že je potřeba, aby si lidé prchající z Ukrajiny před válkou mohli vyřídit všechny náležitosti na jednom místě," řekla radní hl. m. Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví Milena Johnová.

Na jednání také zazněly informace o aktuální situaci od složek IZS. Štáb se zaobíral též scénáři pro příchod migrantů a zapojením nestátních neziskových organizací, které zajištují mimo jiné například i tlumočnické služby. Zrekapitulovány byly také ubytovací kapacity.

„Dopady nepřehledné situace na Ukrajině řešíme i v Praze a postaráme se o všechny, kteří do hlavního města přicházejí. Velkou pomocí nám jsou v tomto směru nevládní neziskové organizace, které mají obrovské a cenné zkušenosti s pomocí lidem v humanitárních krizích včetně válečného konfliktu,“ doplnila radní Milena Johnová.

Dále se štáb věnoval koordinaci jednotlivých složek a organizací, i rekapitulaci zapojených osob v rámci pracovních skupin pro řešení situace. V chodu je již například Stálá pracovní skupina Krizového štábu, která posílila zaměstnance Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy o další zainteresované organizace, například o zástupce IZS. V chodu je, stejně jako operační středisko, čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.

„Děkuji také neziskovým organizacím, které nyní pomáhají v rámci krizového řízení zejména v oblasti možných příjezdů osob z Ukrajiny na pražská nádraží, v maximální koordinaci na místě s hasiči, cizineckou policií a magistrátem. O všech plánovaných příjezdech do Prahy máme podrobné informace a monitorujeme je. Na Hlavním nádraží máme připravený i prostor, kde si lidé mohou dočasně odpočinout,” dodal primátor Zdeněk Hřib.

Členové štábu byli taktéž v závěru seznámeni s pražskou stránkou pro pomoc Ukrajině (https://pomocukrajine.praha.eu/) a s jejím plánovaným rozšířením a zdokonalením. A také s připravovanými informačními letáky.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022