03. 03. 2022

Hlavní město odpustí občanům Ukrajiny poplatek z pobytu, pomáhají také hoteliéři

Občané Ukrajiny, kteří se nouzově ubytují v některém z pražských hotelů, nemusí hradit poplatek z pobytu. Stačí, když prokážou svou totožnost cestovním dokladem. Rozhodl o tom pražský magistrát, opatření prozatím platí až do konce března. Někteří pražští hoteliéři mimo to nabízejí lidem prchajícím před válkou ubytování zdarma.

„Přistoupili jsme k okamžitému a plošnému prominutí poplatku z pobytu pro všechny občany Ukrajiny, kteří prchají před válkou a nalezli útočiště v některém z pražských hotelů. Jde o symbolické gesto založené na samozřejmém předpokladu, že hlavní město nebude vydělávat na utrpení jiných. Hlavní dík si v této souvislosti také zaslouží ti pražští hoteliéři, kteří se zapojili do pomoci Ukrajincům na útěku před válečnými zločiny Ruské federace,” říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

Magistrát hl. m. Prahy má pravomoc poplatek z pobytu odpustit během mimořádných situací, mezi které patří i současná vlna lidí prchajících před válkou, kteří potřebují přechodné ubytování. Tento krok, na kterém se hlavní město dohodlo s Asociací hotelů a restaurací České republiky, je další součástí systému pomoci Prahy ukrajinským občanům. Hlavní město mimo jiné otevřelo například Asistenční centrum pomoci Ukrajině, zřídilo informační stánky na Florenci a Hlavním nádraží, umožnilo ukrajinským občanům přepravu MHD zdarma nebo pomáhá zajistit ubytování či zdravotní péči.

„Velmi si vážíme rychlé a vstřícné reakce Magistrátu hlavního města Prahy v podobě prominutí poplatků za pobyt občanům, kteří k nám utíkají před válkou na Ukrajině. Děkujeme rovněž všem hoteliérům, kteří se zapojili do pomoci rodinám z řad ukrajinských uprchlíků po celé republice a ve velké míře také v Praze tím, že pro ně nabízejí bezplatné ubytování. Tuto pomoc oceňujeme, zvláště v současné nepříznivé ekonomické situaci, ve které se náš obor již více než dva roky nachází,” dodává Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací České republiky.

Poplatek ve výši 50 Kč za noc hradí každá osoba, která se v Praze za peníze krátkodobě ubytuje. Jeho současné odpuštění se vztahuje na pobyty v období od 25. února do konce března a týká se pouze hotelů, u kterých správu poplatku vykonává Magistrát hl. m. Prahy. U ostatních typů ubytování, jako jsou penziony nebo ubytovny, pak výběr poplatku záleží na rozhodnutí jednotlivých městských částí, které mají jeho správu na starost. K prominutí poplatku je však hlavní město Praha vyzvalo.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022