10. 03. 2022

Vedení metropole projednalo situaci spojenou s válkou na Ukrajině se starosty a tajemníky městských částí. Řešila se situace ve školství i finanční podpora

Představitelé hlavního města se ve středu setkali formou on-line konference se starosty městských částí a tajemníky. Na jednání byla shrnuta aktuální situace s uprchlíky mířícími z Ukrajiny do České republiky, potažmo do Prahy. Řešena byla také nastalá situace ve vztahu ke školství, kdy by měly děti Ukrajinců zamířit do mateřských a základních škol. Jedním z hlavních témat byla také mimořádná finanční podpora v rámci této krize.

Představitelé hlavního města na schůzce reflektovali situaci s uprchlíky z Ukrajiny na území Prahy. Starostům a tajemníkům městských částí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib shrnul situaci v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině v Kongresovém centru Praha. Připomněl odhady Ministerstva vnitra ČR, že počet uprchlíků mířících do České republiky je v tuto chvíli 100 000 až 200 000. Asistenční centrum v Praze přitom odbaví každý den cca 3 500 nově příchozích, přičemž humanitární ubytování potřebuje v průměru 200 osob. Primátor také konstatoval, že tuto první vlnu příchozích město díky úsilí pracovníků centra zvládá.

„Pravidelnou komunikaci se starosty městských částí v této situaci považuji za samozřejmost. Zejména proto, že celou řadu záležitostí je nutné řešit na místní úrovni,“ uvádí primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Jedním z hlavních témat bylo zapojení mateřských a základních škol do vzdělávání ukrajinských dětí. „Zatím není jasné, kolik míst bude v jednotlivých městských částech potřeba, ale je nutné to zjistit do začátku dubna, aby nebyly některé školy zahlceny. Zaměstnancům jednotlivých samospráv byly poskytnuty základní principy pro přijímání dětí, které budou u zápisu. Praha společně se Středočeským krajem bude nejvíce zasaženým regionem a je důležité na vládní úrovni řešit nejen kapacity, ale také finance pro učitele, další pracovníky školství, ale i třeba obědy pro děti a do budoucna potřebné školské investice. Zároveň bude nutné k této situaci co nejdříve přijmout nový zákon, který již na půdě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy vzniká, a na kterém Praha v rámci připomínkování aktivně participuje,“ dodává radní hl. m. Prahy Vít Šimral.

Jednotliví starostové následně řešili finanční stránku, kdy bude potřeba kvůli zřízení nových kapacit a zajištění pedagogů mimořádná finanční podpora. Ti byli informováni, že se tato situace řeší na úrovni ministerstev a hlavní město bude apelovat na co nejdřívější vyřešení této otázky.

Náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček v rámci jednání poděkoval městským částem za dodávky jídla, nabídky k ubytování a konstatoval, že některé prostory již byly využity. Připomněl, že je potřeba řešit nové kapacity v ubytovnách a hotelích, avšak nejdůležitější pro zvládnutí ubytování Ukrajinců prchajících před válečnou situací je mít přehled o možnostech dlouhodobého ubytování. „Velice děkuji za spolupráci městským částem, zvláště starostkám a starostům, kteří neprodleně zajistili dodávky jídla a nabídli kapacity k ubytování. Problematiku dlouhodobého ubytování je nutné řešit také v úzké spolupráci s vládou,“ říká náměstek primátora Petr Hlubuček.

Radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová na závěr doplnila informace, jak funguje asistenční centrum v Kongresovém centru Praha a že postupem času bude nutné řešit potřeby jednotlivých uprchlíků, kteří jsou například seniorského věku nebo mají psychické potíže. Požádala proto starosty, aby byli na tuto situaci připraveni a v případě zájmu prověřili situaci v jednotlivých městských částech

„Aktuálně v asistenčním centru rozjíždíme nové pracoviště, kde sociální pracovníci mapují potřeby zvlášť ohrožených lidí, kteří potřebují zajistit sociální služby, terapie a podobně. V blízké budoucnosti plánujeme oslovit sociální odbory městských částí, abychom mohli společně identifikované potřeby řešit,“ uzavírá radní hl. m. Prahy Milena Johnová. Současně také požádala starosty, aby byli na tuto situaci připraveni.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022