22. 03. 2022

Krizový štáb hlavního města dnes řešil umístění Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině. Přesune se do Vysočan

Na dnešním zasedání Krizového štábu hlavního města Prahy se jeho členové zabývali zejména aktuální situací v Krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině (KACPU) a také problémem jeho umístění. Celkem bylo za dobu fungování KACPU odbaveno již 51 000 osob a ubytování bylo zajištěno pro více než 4 000 lidí. S ohledem na plánované akce v Kongresovém centru, kde asistenční centrum aktuálně sídlí, Praha dlouhodobě hledala jinou budovu či lokalitu. Členové krizového štábu dnes doporučili přesunutí centra do bývalé budovy Komerční banky ve Vysočanech nejpozději do 14. dubna.

Praha dlouhodobě hledá nové prostory pro KACPU, aby se Kongresové centrum Praha (KCP) uvolnilo pro plánované kongresy a mohlo se připravit na letošní předsednictví České republiky v čele Evropské unie. Hlavní město zvažovalo mnoho budov, nakonec pro tyto účely prostorově nejvíce vyhovuje administrativní budova ve Vysočanech nedaleko metra, kde dříve sídlila Komerční banka. Krizový štáb dnes doporučil přesunutí KACPU do Vysočan nejpozději 14. dubna do 12.00 hodin. Od tohoto času je potřeba uvolnit kongresový sál v KCP pro další aktivity. O přesném termínu stěhování se bude ještě jednat, aby byl přechod co nejplynulejší a neznamenal žádné omezení provozu.

„Kongresové centrum Praha je multifunkční prostor, který poskytl pohodlné zázemí našim projektům, jejichž spuštění bylo bleskové a neočekávané. Mám na mysli jednak metropolitní očkovací centrum vybudované během covidové pandemie, jednak asistenční centrum, kde teď pomáháme lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Musíme ale respektovat, že Kongresové centrum je také dějištěm mnoha dalších akcí, které byly naplánovány s daleko větším předstihem. Po důkladné úvaze jsme dospěli k závěru, že asistenční centrum přesuneme do nových prostor. Děkuji vedení Kongresového centra za dosavadní spolupráci a věřím, že se nám podaří zajistit podobný komfort žadatelům o azyl i v nově určeném objektu ve Vysočanech,” řekl primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Z jednání štábu vyplynuly také dvě žádosti o uvolnění finančních prostředků v souvislosti s migrační vlnou, které by měly být předloženy Radě hl. m. Prahy. A to pro neziskový sektor, zejména pro odměňování tlumočníků a dalších pracovníků v KACPU a na kontaktních místech na Hlavním nádraží, na Florenci a na Václavském náměstí. Druhá žádost se týká stanovení příspěvku na ubytování uprchlíků ve výši 140 korun na osobu za noc navíc ke státem garantovaným 250 korunám.

„Navýšení příspěvku celkově až do výše 390 korun na den na osobu nám otevírá nové možnosti ubytování, děkuji za spolupráci městským částem. Již 21 městských částí zajistilo ubytování pro ukrajinské uprchlíky a další se přidávají. V režimu nouzového ubytování k dnešnímu dni máme zatím 750 lidí,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Krizový štáb se zabýval aktuální situací v KACPU. V centru bylo za včerejšek odbaveno 1 937 lidí a po víkendovém poklesu se tak čísla vrátila k téměř 2 000. I zájem o ubytování byl o víkendu ze strany uprchlíků nižší. Včera KACPU zajistilo ubytování pro 42 osob a 146 osob bylo ubytováno mimo Prahu. Aktuálně klesají i odhadovaná čísla cestujících ve vlacích, které směřují do Prahy.

„Statistické údaje v souvislosti s válkou na Ukrajině je možné sledovat také na pražském datovém portálu Golemio. Pražským KACPU prošlo nevíce lidí z ostatních center v České republice a nejvíce lidem zajistilo i ubytování,” doplnil primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Členové krizového štábu se dále seznámili s informacemi k aktuální situaci v oblasti ubytování uprchlíků, s informacemi od skupiny pro humanitární pomoc, i s informacemi o zásobování potravinami KACPU, Hlavního nádraží, Florence i Václavského náměstí. V závěru o své činnosti a aktuální situaci informovaly složky IZS.

Příloha:

Výstup z jednání KŠ HMP 22. 3. 2022

Magistrát hlavního města Prahy © 2022