24. 03. 2022

Praha poskytne městským částem více než sto milionů na prvotní pomoc občanům Ukrajiny

Hlavní město Praha rozdělí mezi městské části více než sto milionů korun, které budou sloužit na mimořádné výdaje spojené s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace. Schválilo to dnes Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Peníze jsou určeny jak na dočasné ubytování, materiální podporu či vzdělávání dětí, tak na posílení počtu pomáhajících pracovníků, jako jsou asistenti pedagoga ve školách nebo tlumočníci.

„V posledních letech jsme hospodařili zodpovědně, a proto má nyní hlavní město prostředky i na pomoc ukrajinským občanům, kteří prchají před ruskými válečnými zločiny. Městské části v tomto směru odvádí pro Prahu neocenitelnou službu a zaslouží si, aby je město v jejich úsilí plně podpořilo. V tuto chvíli jim poskytujeme finanční prostředky na aktuální fázi humanitární krize a jsme připraveni v závislosti na vývoji situace uvolnit další peníze,” říká Pavel Vyhnánek, náměstek primátora pro oblast financí a rozpočtu.

Dotace obdrží všechny pražské městské části, peníze jsou mezi ně rozdělovány na základě dvou kritérií. Prvním je aktuální počet registrovaných uprchlíků na jejich území, kterých je v Praze již padesát tisíc. Druhým kritériem je pak počet nouzových lůžek, které městské části zřídily. Celková rozdělená částka převyšuje 106 milionů korun. Ty jsou určeny na pomoc v první akutní fázi humanitární krize. Hlavní město je v závislosti na jejím dalším vývoji připraveno uvolnit další prostředky, prozatím má pro účely pomoci občanům Ukrajiny vyhrazenou čtvrt miliardu korun.

„Městské části jsou pro Magistrát hlavního města Prahy zásadními a nepostradatelnými partnery. Vnímám jejich nasazení nejen v dnešních dnech a moc si toho vážím - většina z nich se k řešení situace lidí utíkajících před válkou na Ukrajině postavila velmi proaktivně. Věřím, že finanční příspěvek pomůže městským částem i nadále udržet vysoký standard služeb, které poskytují. Praha městským částem i nadále nabízí veškerou součinnost a uvědomuje si svou roli v této bezprecedentní situaci,” uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Městské části mohou přidělené finance využít na širokou škálu opatření. Z dotací lze například hradit materiální podporu pro děti i dospělé, nouzové dočasné ubytování, informační materiály pro uprchlíky nebo koordinaci pomáhajících dobrovolníků. Peníze také mohou směřovat na adaptační a integrační skupiny pro ukrajinské děti, posílení pracovníků v mateřských a základních školách nebo na jazykové kurzy pro nově příchozí.

„V této složité době pro ukrajinské uprchlíky je nutné finančně podpořit městské části, aby mohly vytvořit dostatečné podmínky pro pomoc těmto lidem a jejich dětem. A pomoci jim aklimatizovat se v novém prostředí, najít si práci a zapojit děti do vzdělávání, volnočasových aktivit či sportování,“ dodává Radek Vondra, předseda Finančního výboru Zastupitelstva hl. m. Prahy.

Hlavní město mimo to rovněž poskytne dotace na provoz pražských jednotek sborů dobrovolných hasičů, které od začátku uprchlické krize asistovaly s převozem uprchlíků i humanitární pomoci.

Poskytnutí dotací městským částem je další klíčovou součástí celopražského systému, kterým hlavní město zvládá dopady uprchlické krize a pomáhá lidem na útěku před ruskou invazí na Ukrajinu. Magistrát například otevřel Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině (KACPU), kterým od začátku války již prošlo více než padesát tisíc lidí. Hlavní město také zřídilo informační stánky na Florenci a Hlavním nádraží, umožnilo ukrajinským občanům přepravu MHD zdarma nebo jim pomáhá zajistit ubytování či zdravotní péči.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022