25. 03. 2022

Praha poskytne dotace organizacím zajišťujícím pomoc uprchlíkům z Ukrajiny

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo přidělení finančních prostředků neziskovým organizacím, které se významně podílejí na zajišťování pomoci lidem, kteří v posledních dnech utíkají před válkou na Ukrajině. Celkem 2 miliony korun jsou určeny na pokračování provozu Potravinové banky Praha a Středočeský kraj. Příspěvek ve výši téměř 1,3 milionu korun potom využije Organizace pro pomoc uprchlíkům na zajištění fungování infostánků na Hlavním nádraží a na autobusovém nádraží na Florenci.

„Nápor na lidi i materiální zdroje je v posledních čtyřech týdnech kvůli dopadům invaze ruské armády na Ukrajinu obrovský. Bez zapojení všech dobrovolníků bychom tuto situaci v Praze jen stěží zvládali. Za to jim patří obrovský dík. Jsem ráda, že jsme na Zastupitelstvu hlavního města Prahy jednomyslně podpořili financování těchto dvou klíčových partnerů hlavního města, Potravinovou banku a Organizaci pro pomoc uprchlíkům,“ říká Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro sociální politiku a zdravotnictví.

Z prostředků vyčleněných pro Potravinovou banku Praha a Středočeský kraj je financováno zajištění svozu potravin od výrobců, farmářů, škol, restaurací či hotelů. Potraviny jsou následně distribuovány mezi cca 260 partnerských organizací a jednotlivců doporučených sociálními odbory nebo poskytovateli sociálních služeb. Ročně potravinová banka přerozdělí zhruba 2 500 tun potravin s nákladem 7 korun za 1 kilogram, což je nejnižší režijní náklad v rámci potravinových bank v České republice. Zároveň v komunitní kuchyni zpracovává čerstvé potraviny, které se jí nepovede rozdat. Připravené jídlo následně vydává seniorům ve svém okolí a také dvěma azylovým domům. Organizace se zároveň věnuje i edukační činnosti, která je zaměřena na omezování plýtvání potravinami.

Pražští zastupitelé také schválili příspěvek pro Organizaci pro pomoc uprchlíkům, zejména na zajištění a koordinaci sítě dobrovolníků a nonstop provozu infostánků na Hlavním nádraží a na autobusovém nádraží na Florenci. Zdrojem financování je v tomto případě rezerva vytvořená pro humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022