13. 05. 2022

V budově Magistrátu hl. m. Prahy zahájila činnost agentura Britské domovy pro ukrajinské uprchlíky

V prostorách Škodova paláce, kde sídlí Magistrát hl. m. Prahy, začala fungovat agentura Britské domovy pro ukrajinské uprchlíky. Projekt nabízí ukrajinským uprchlíkům možnost nalézt vhodné hostitele ve Velké Británii, se kterými si pak zažádají o britské uprchlické vízum z programu Homes for Ukraine. Vízum opravňuje Ukrajince k pobytu ve Spojeném království v délce tří let, k přístupu na pracovní trh, ke zdravotní péči, bezplatnému vzdělání a k široké nabídce sociální podpory. Agentura je v centru Prahy otevřena od pondělí do pátku v čase 9:00 – 13:00 hodin.

V reakci na ruský útok na Ukrajinu spustila vláda Velké Británie program Homes for Ukraine na podporu britských hostitelů, kteří ubytují ve svých prostorách ukrajinské uprchlíky na dobu minimálně 6 měsíců. Do programu se v prvních dnech přihlásilo 300 000 hostitelů. Hostitelé musejí mít čistý trestní rejstřík a procházejí kontrolou ubytovacích prostor ze strany místní samosprávy. Pro ukrajinské uprchlíky je tak zajištěna důvěryhodnost programu. O vízum pak žádají konkrétní hostitelé pro konkrétní uprchlíky.

„Vidím v projektu hned trojí význam. Pomáháme Ukrajincům prchajícím před válkou zprostředkováním bezpečného a pohostinného místa, které se může stát jejich přechodným domovem. Pomáháme občanům Velké Británie pomáhat ukrajinským uprchlíkům. A konečně nahrazujeme zatím stále chybějící státní mechanismus pro rovnoměrné rozložení počtu uprchlíků mezi Prahou a okolními regiony,“ říká Milena Johnová, radní pro oblast sociální politiky a zdravotnictví. Pro ilustraci: v Praze číslo přijatých uprchlíků dosáhlo výše 70 osob na 100 tisíc obyvatel, zatímco v kraji s nejnižší zátěží se jedná o 16 osob na 100 tisíc obyvatel.

Na základě víza získávají uprchlíci povolení k pobytu ve Velké Británii, které je možné prodloužit na 3 roky, dále zdravotní pojištění, okamžitý přístup ke vzdělání a na trh práce nebo nárok na různé programy sociální podpory, jako jsou jednorázový příspěvek na ubytování, přídavky na děti či podpora do doby získání zaměstnání. Doba zpracování žádosti o vízum se pohybuje od několika dní do několika týdnů, takže je vhodné, aby si uprchlíci v mezidobí zajistili dočasnou ochranu v České republice.

Agentura Britské domovy pro ukrajinské uprchlíky má spolupracovnice ve Velké Británii. Pro uprchlíky, kteří se na ni obrátí, vyhledává vhodné hostitele, zprostředkovává oboustranný kontakt včetně tlumočení, poskytuje všechny potřebné informace a doprovází jednotlivé případy až do získání víza a odjezdu do Velké Británie.

Britští hostitelé jsou nesmírně pohostinní a šťastní, že mohou přispět svou trochou ke zmírnění utrpení Ukrajinců. Podmínky, které nabízí Velká Británie, jsou zajímavé i z hlediska pracovního. Po odchodu Velké Británie z Evropské unie je tam řada volných pracovních míst, která předtím zastávali občané jiných států Evropské unie," doplňuje Neela Winkelmannová, vedoucí agentury v Praze.

Magistrát hlavního města Prahy © 2022